Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Studiul Bibliei

 
   Iona
 
Fiind una dintre cele mai cunoscute relatări ale Bibliei şi fiind considerată de unii a fi o legendă, cartea „Iona” prezintă o comparaţie mustrătoare a necredincioşiei poporului Israel, față de căinţa unei cetăţi păgâne, Ninive. Iona, şi-a jucat rolul profetic sub conducerea lui IEHOVA, după care şi-a înregistrat drama, necruţându-se, ci notând derularea evenimentelor în mod exact.
   Mica
 
Cartea „Mica”, scrisă de profetul cu acelaş nume, cuprinde şapte capitole împărţite în trei părţi. Fiecare dintre aceste trei părţi cuprinde profeţii, mustrări şi ameninţări aspre adresate necredinciosului şi religiosului popor israel, însă toate se încheie într-o notă armonioasă, menţionând o promisiune sau un mesaj de încurajare din partea lui IEHOVA.
   Naum
 
Cu toate că numele „Naum” înseamnă „mângâiere”, cartea care poartă acelaş nume transmite printr-un limbaj figurat o declaraţie de răzbunare din partea lui IEHOVA împotriva asirienilor, pentru tratamentul crud aplicat israeliţilor. Atutenticitatea cărţii este dată prin împlinirea în mic a profeţiei, în anul 625 î.Chr, când cetatea Ninive a fost asediată de babilonieni, prin Nebucadneţar.
   Habacuc
 
Pentru început, profetul Habacuc deplânge nedreptatea şi denaturarea ce domnesc în poporul israel şi totodată prezice distrugerea ce va veni asupra lui prin babilonieni. Însă, nici această putere a Babilonului nu va dăinui mult, deoarece IEHOVA, în toată măreţia Sa atotputernică va nimici pe toţi împotrivitorii, însă va exista ocrotire pentru cei care se încred în El. Stilul cărţii „Habacuc” este apreciat, splendoarea, măreţia şi maiestuozitatea sa ajungând la înălţimile sublimelor poeme din Scripturi.
   Ţefania
 
Se pare că profetul Ţefania şi-a desfăşurat activitatea în prima parte a domniei împăratului Iosia. Cuvintele pline de însufleţire pe care le-a rostit au contribuit la pocăinţa împărtului şi la stârpirea de către acesta a idolatriei şi a religiei. Aceasta nu a făcut însă decât să amâne răzbunarea lui IEHOVA şi astfel Ţefania îndeamnă în continuare poporul la pocăiţă, rostind totodată un mesaj de mângâiere pentru cei credincioşi şi nepătaţi de religia demonică.
   Hagai
 
Activitatea rămăşiţei poporului israel, întoarsă din captivitate, de reconstruire a cetăţii şi templului, este întreruptă de către duşmanii rău voitori şi nelegiuiţi din împrejurimi. IEHOVA, însă, îl ridică pe profetul Hagai, care va rosti atât mesaje de mustrare pentru cei care stau la margine şi investesc în propriile lor afaceri, în loc să contribuie la reconstrucţie, cât şi mesaje de îmbărbătare pentru cei sinceri şi pentru conducătorii Zorobabel şi Iosua.
   Zaharia
 
Cu toate că Zaharia a fost tânăr când şi-a început serviciul profetic, cartea scrisă de el, împărţită în două părţi, cuprinde profeţii privitoare atât la reconstrucţia templului, cât şi privitoare la Isus Christos, în a doua parte a sa; sunt profeţii care s-au împlinit în mic şi a căror împlinire în mare nu este departe.
   Maleahi
 
Cu aproximativ unsprezece secole după ce Legea a fost dată prin Moise, cartea „Maleahi” încheie canonul ebraic printr-un îndemn de a păzi poruncile consemnate în ea. Cu toate că stilul cărţii este diferit de cel al altor profeţi, conţinând o exprimare clară şi viguroasă, Maleahi rosteşte mustrări pentru cei închinători la demoni şi relgie, vestindu-le un sfârşit dezastruos, în timp ce pentru cei credincioşi este dată promisiunea ocrotirii şi a mântuirii.
   Matei
 
Adresată în special iudeilor, Evanghelia lui Matei consemnează împlinirea a numeroase profeţii ale Scripturilor Ebraice, prin relatarea vieţii pământeşti a Marelui Învăţător, Isus Christos. Evenimente de cea mai mare importanţă pentru întregul Univers, sunt aduse in faţa ochilor cititorilor odata cu povestirea naşterii lui Isus, cu derularea marelui serviciu din Galilea, precum şi cu evenimentele finale din Ierusalim. Matei pune accent pe discursurile şi parabolele lui Isus, lăsându-ne în această privinţă cea mai cuprinzătoare relatare despre faimoasa predică de pe munte. Prin îngrijire divină, aceste veşti bune au fost consemnate şi păstrate pentru noi, în aceste „zile din urmă”.
   Marcu
 
Evanghelia lui Marcu este cea mai scurtă dar totodată cea mai vie şi descriptivă dintre cele patru, fiind caracterizată prin rapiditatea cu care se succed evenimentele. Scrisă pentru romani, evanghelia prezintă în special miracolele înfăptuite de Isus şi călătoriile de predicare în Galileea, Isus Christos fiind înfăţişat ca un serv zelos, a cărui misiune este redată mai mult prin faptele Sale. Discursurile şi parabolele pline de învăţături au fost condensate, pentru a face loc unui val de acţiune ce se continuă cu ultima parte a serviciului ulterior al lui Isus în Perea şi evenimentele finale din Ierusalim.
   Luca
 
Călăuzit de Spiritul Sfânt al lui Iehova, Luca a fost cel care a scris a treia evanghelie inspirată, ce păstrează şi dezvăluie adevărurile vieţii lui Isus. Evanghelia lui Luca este o povestire splendidă, bine ordonată, exactă din punct de vedere istoric, ce se adreseaza tuturor oamenilor. Ea ne oferă o relatare valoroasă şi detaliată a naşterii lui Isus, prezentând genealogia lui Christos, prin Maria. Evanghelia lui Luca vine și completează povestirea evangheliilor precedente cu serviciul special al lui Isus în Iudeea şi prima parte a serviciului în Perea, culminând cu descrierea înălţării Marelui Învăţător, Isus.
   Ioan
 
Având o valoare inestimabilă, Evanghelia lui Ioan este diferită de celelalte, el repetând foarte rar ce fusese consemnat deja de evangheliştii precedenţi. Activitatea lui Isus este derulată pe o perioadă de trei ani şi jumătate, durată determinată de celebrarea a patru sărbători pascale în timpul vieţii lui Isus. Evenimente ca alegerea primilor ucenici, prima minune a lui Isus dar şi sărbătorirea primului Său Paşte după botez, ne oferă informaţii noi ce completează studiul nostru asupra serviciului pământesc al lui Mesia. La acestea se adaugă învierea lui Lazăr, sfatul lui Caiafa împotriva lui Isus, precum şi spălarea picioarelor apostolilor de către Învăţator la celebrarea ultimului Său Paşte şi luminătorul discurs din acea seară specială.
Precedent  2  3  [4]  5  6  Următor
71 Subiecte ... în ... 4/6 Pagini