Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Studiul Bibliei

 
   Rut
 
Cartea Rut o carte care îşi are locul între cărţile canonice ale Bilbiei
   1Samuel
 
Cartea ce poartă numele acestui profet-judecător cuprinde o perioadă de răscruce în organizarea naţiunii lui Israel, prin apusul epocii judecătorilor şi debutul celei a împăraţilor umani. Primele treisprezece capitole prezintă modul în care a ajuns să slujească Samuel pe Iehova încă din fragedă tinereţe, zelul şi curăţia de inimă manifestată în serviciul Domnului. Ulterior este prezentată întreaga domnie a lui Saul, pierderea aprobării lui Iehova, ungerea dreptului David, prigonirea sa neîncetată de către cel pe care puseră stăpânire demonii şi sfârşitul primului împărat al lui Israel.
   2Samuel
 
Cele douăzeci şi patru de capitole din „2 Samuel”, reiau prezentarea istoriei lui Israel, de la moartea împăratului Saul şi până aproape de sfârşitul celor patruzeci de ani de domnie a lui David. Este o istorie care conţine multe războaie şi evenimente sângeroase, completată cu prezentarea dificultăţilor familiale, slăbiciunilor umane şi a păcatelor lui David împotriva Domnului. Însă, domnia lui David a fost o perioadă de victorii glorioase împotriva duşmanilor, închinători la demoni. S-a reuşit cucerirea întregii ţari a Canaanului, marginile teocraţiei tipice au fost extinse până la limitele hotărâte de Iehova Dumnezeu.
 
Continuând relatarea întreruptă la sfâştitul cărţii 2Samuel, 1Împaraţi acoperă cei 431 de ani cuprinşi între domnia lui Solomon până la sfârşitul zilelor lui Ioiachin. Cartea debutează prezentând intenţia lui Adonia, fiul lui David, de a uzurpa tronul, cât şi prompta acţiune de împedicare a acestui complot întreprinsă de bătrânul rege David. Istoria continuă apoi, dezvăluind prosperitatea Israelului sub înţeleapta şi credincioasa conducere a regelui Solomon. Însă, dupa o domnie de patruzeci de ani, Solomon moare în dizgraţia lui IEHOVA. În acest moment, Israelul se divizează în două: regatul Israelului şi regatul lui Iuda. Apoi, la tronul regatului lui Iuda se perindă cinci împăraţi, dintre care doar doi au fost cedincioşi. În același timp, din cei nouă împraţi care au ocupat tronul Israelului, nici unul nu a rămas credincios. Deasemenea această carte prezintă şi activitatea profetului Ilie, iar ultimul capitol relatează moartea împăratului Ahab al Israelului.
 
Evenimentele din următorii 306 ani ce au rămas după încheierea cărţii 1Împăraţi, sunt relatate în cartea care îi urmează, 2Împărati. Istoria continuă să prezinte în paralel cele două împărărţii şi conducătorii care au urmat atât la tronul Israelului, cât şi la tronul regatului lui Iuda. Adiacent este prezentată activitatea profetului Ilie. În momentul în care acesta dispare din cadru, locul lui este preluat de profetul Elisei, care primește spiritul sfânt. Mai târziu, este relatată şi acţiunea profetului Isaia. Apoi istorisirea se încheie prezentând ultimele evenimente ale memorabilului an 607 î.Cr.
   1Cronici
 
Cuprinzând o perioadă de treizeci şi şapte de secole, de la Adam până la generaţiile de după Zorobabel, 1Cronici prezintă faptele domniei lui David. Este relatată ungerea sa, războaiele şi victoriile date de către IEHOVA, greşelile şi căinţele sale, şi apoi ungerea fiului său Solomon ca succesor al tronului. Cartea se încheie cu rugăciunea lui David către IEHOVA, pentru popor şi pentru Solomon cu privire la ascultarea şi continuarea activităţii cu supunere faţă de Dumnezeu.
 
Cele 36 de capitole ale cărţii 2Cronici refac firul domniilor împăraţilor Israeului, facând foarte puţine referiri la regatul lui Iuda. Astfel, este cuprinsă perioada dintre domnia lui Solomn şi cea a lui Zedechia, domnie a cărei sfârşit a marcat începerea celor 70 de ani de pustiire. Demnă de remarcat este domnia credinciosului Iosafat, care a ales să lupte împotriva demonismului prin cunoştinţă, dezvăluid poporului, prin campanii educaţionale, legea şi poruncile lui IEHOVA; apoi domnia lui Ezechia, în timpul căruia a avut loc miraculoasa înfrângere al lui Sanherib. Cartea se încheie cu proclamarea decretului de eliberare dat de Cir, împăratul Persiei, sărind peste cei 70 de ani de pustiire.
   Ezra
 
Oare cei 70 de ani de pustiire vor avea un sfârşit, aşa cum fusese prezis? Oare nu a uitat IEHOVA de poporul dus în captivitate? Sosise oare timpul fixat al eliberării? Răspunsul îl vom găsi studiind cartea „Ezra”, unde putem observa minunata îngrijire a Atotputernicului Dumnezeu pentru poporul Său. Întoarcerea la Ierusalim, începerea construcţiei cetăţii şi a templului, oprirea datorată presiunii duşmanilor, reluarea şi apoi încheierea ei sunt relatate în această carte în mod exact.
   Neemia
 
Făcând un pas de 94 de ani dupa sfârşitul pustiirii Ierusalimului pe axa timpului, istoria consemnată în cartea „Neemia” prezintă activitatea acestuia în reconstruirea zidurilor cetăţii. În ciuda tuturor împotrivirilor, cu deplină încredere în IEHOVA, această lucrare este încheiată cu succes şi închinarea adevărată este restabilită. Neemia lipseşte apoi o periodată de timp din Israel, deoarece s-a întors în palatul său din Susa. În acest timp Israelul cade din nou în pacat şi religie, profanând cuvântul şi legea lui Dumnezeu. Ajungând la urechile sale aceste veşti triste, Neemia revine în Ierusalim, unde va stârpi din nou închinarea la idoli şi religia.
   Estera
 
Evenimente dramatice sunt redate în cele 10 capitole ale cărţii Estera. Fiind aleasă regină în locul rebelei împărătese Vasti, care nu s-a supus regelui, Hadassah (în ebraică) sau Estera va ajuta la scăparea poporului ei (poporul iudeu) de distrugerea pe care o planificase Haman. Din momentul în care împăratul află despre acest mârşav complot şi despre fapul că Estera era rudă cu iudeul Mardoheu, evenimentele se întorc împotriva lui Haman, care, informându-l incorect pe rege despre acest popor, a obţinut de la el un decret de masacrare a acestui popor. Mai mult decât atât, cu mare satisfacţie, el a pregătit pentru credinciosul Mardoheu o spânzurătoare, în care a sfârşit el însuşi. În ziua în care iudeii trebuiau să fie nimiciţi, aceştia au primit dreptul de a se apăra şi astfel poporul lui IEHOVA a fost scăpat de acea nimicire nemiloasă, iar Mardoheu a fost pus în postul lui Haman.
   Iov
 
Cartea lui Iov este istorie adevărată. Fiind caracterizată de o graţie a scrierii, această carte constituie unul dintre cele mai puternice răspunsuri date de IEHOVA Dumnezeu advresarului Său, Satan. Fiind provocat, IEHOVA înfruntă sfidarea lui Satan cu privire la Iov, lăsându-l pe acesta să-I pună la încercare integritatea. Cu o duşmănie diabolică, probele grele sunt aduse asupra integrului Iov, care le va înfrunta cu credincioşie. Apoi, IEHOVA îl mustră pe Iov, deoarece în timpul încercărilor, el a fost ocupat mai mult să-şi justifice propria persoană decât pe Dumnezeu. Căinţă lui, însă, aduce binecuvântarea lui IEHOVA, iar cartea se încheie într-o notă de armonie, pace şi prosperitate: Iov a primit de la Creatorul şi Apărătorul său ceea ce pierduse, înzecit.
   Psalmii
 
Cartea Psalmilor este o culegere de poeme sfinte de gen liric, compuse la origine pentru a fi cântate cu instrumente muzicale. Versuri pline de profeţii şi de mare însemnătate sunt compilate în minunata carte a „Psalmilor”. Deşi reprezintă opera mai multor scriitori, tema principală este lauda adusă Creatorului Atotputernic IEHOVA; însă mulţi dintre Psalmi sunt adevărate rugăciuni şi, deasemenea, mulţi dintre ei prezintă un ton implorator.
Precedent  1  [2]  3  4  5  6  Următor
71 Subiecte ... în ... 2/6 Pagini