Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Download - Toate Categoriile

 
   Caractere Biblice
Biblia scoate în evidenţă legăturile Autorului ei, Iehova Dumnezeu, cu creaturile de pe pământ în promovarea scopului maiestos de a curăţi numele Său înaintea întregii creaţiuni, precum şi aducerea pământului sub un Guvern drept pentru veşnicie. Astfel, cuvântul Său scris include, în ordine istorică, creaturi umane proeminente, atât împotrivitori, cât şi colaboratori în îndeplinirea scopului divin. Includerea cuvintelor şi a conduitei unor astfel de creaturi în darea de seamă sacră nu este spre glorificarea oamenilor sau pentru a îndrepta atenţia cititorilor Bibliei asupra creaturilor în sine, căci astfel s-ar abate atenţia de la Însuşi Marele Creator. Aceasta este făcută spre a oferi exemple cu privire la ce trebuie să facă sau să evite toţi cei ce caută binecuvântare şi viaţă, pentru a putea primi aprobarea şi binecuvântarea divină, evitând blestemul şi dezaprobarea Sa.
   Subiecte Biblice (audio)
"Căci orice făptură este ca iarba, şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă şi floarea cade jos, dar Cuvântul Domnului rămâne în veac." - 1 Petru 1:24,25
   Adevărul vă va face Liberi (audio)
Cântă înainte laudele lui Iehova Dumnezeu şi ale Regelui şi împărăţiei Sale şi luptă şi bucură-te de libertatea Lumii Sale Noi!
   Vindecare
Există un mijloc de vindecare pentru bolile naţiunilor şi indivizilor? Desigur - un mijloc de vindecare sigur şi eficace, deoarece acest mijloc de vindecare este prescris de Cel Atotputernic, care nu face niciodată greşeli.
   Poţi tu trăi pentru totdeauna în fericire pe pământ?
E posibil să trăieşti fericit pe un pământ atât de paşnic şi ferit de primejdii, încât niciodată să nu fie nevoie de pregătire militară pentru a împiedica războiul sau a face faţă ameninţării lui? E posibil să trăieşti fericit pe un pământ unde societatea umană să nu fie ţinută într-o neînţelegere continuă prin dezbinări rasiale, graniţe internaţionale, invidie, rivalitate, ură, prin monopoluri comerciale şi concurenţă egoistă, sau prin prejudecată religioasă, cruciade, inchiziţie, fanatism, intoleranţă şi conflict?
   Adevărul vă va face Liberi
O carte ce ajută omul în înţelegerea adevărurilor lui Dumnezeu.
   Cartea de Cântări
Lăudaţi pe Domnul cu harfa, lăudaţi-L cu alăuta cu zece coarde. Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune coardele şi glasurile voastre! Psalmi 33:1,3
 
10 Subiecte ... în ... 1/1 Pagini