Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Studiul Bibliei

 
 
O culegre de "perle" preţioase şi reguli de conduită pentru închinătorii la IEHOVA sunt adunate în cartea "Proverbelor". Cartea poartă acest titlu (care înseamnă "pentru cuvinte"), deoarece conţine compoziţii care exprimă în puţine cuvinte ceeea ce altfel era exprimat în fraze lungi. Ele înlocuiesc un discurs şi sunt pline de semnificaţii.
 
Făcând o comparaţie între starea actuală a omului cu veşnicia pământului, observând zădărnicia lucrulilor şi înţelegând că soarta omului este aceeiaşi cu a animalului, amândoi mor şi amândoi merg în groapă, cartea „Eclesiastul” ajunge la concluzia clar exprimată în ultimul ei capitol: "...deşertăciune a deşertăciunilor, totul este deşertăciune". Tema principală a cărţii este supunerea şi teama faţă de Atotputernicul Dumnezeu, IEHOVA, în afara aprobării Sale, totul fiind deşertăciune.
 
Această carte conţine o cântare de o supremă frumuseţe. Este o idilă alegorică şi lirică, surprinzând iubirea reciprocă dintre mire şi mireasă, Isus Cristos și Biserica Sa. Compoziţia este poetică şi plină de simbolism poetic.
   Isaia
 
Fiind o carte plină de profeţii adânci, cartea "Isaia" conţine ample mărturii privitoare la Christos, Mesia şi împărăţia Sa, la rămăşiţa unsă şi restatornicită, cât şi la însoţitorii ei, "alte oi ale Domnului". Cele 66 de capitole ale cărţii, sunt împărţite în trei părţi. Prima dintre ele, cuprinde profeţii despre scopurile Atotputernicului Dumnezeu, IEHOVA, cu privire la difertie naţiuni. În a doua parte sunt relatate evenimente istorice privitoare la invazia şi înfrângerea lui Sanherib, cât şi despre miraculoasa prelungire a vieţii lui Ezechia cu 15 ani. Apoi, ultima parte, cuprinde deasemnea profeţii care privesc restaurarea rămăşiţei credincioase din captivitatea Babiloniană şi împlinirea în mare, anume restaurarea prin Isus Christos.
   Ieremia
 
Cu toate că a fost de multe ori persecutat, a fost aruncat în temniţă, a fost supus unor chinuri grele, şi chiar în faţa morţii, credinciosul profet Ieremia nu s-a lăsat înfricat nici măcar un moment. Profeţiile referitoare la căderea Ierusalimului din cauza necredincioşiei lui şi a lepădării Marelui Său coducător, IEHOVA, captivitatea în care urma să fie dus acest popor religios şi răzvrătit, însă şi profeţii care arătau sfârşitul celor 70 de ani captivitate, când o ramaşiţă credincioasă se va reîntoarce la Ierusalim, sunt consemnate în cartea cu acelaş nume, "Ieremia". Împlinirea în mic a a vut loc în acele zile, dovedind inspiraţia divină prin interemediul căreia erau rostite aceste profeţii. Împlinirea în mare a unora dintre aceste profeţii a avut loc când a fost Isus Christos pe pământ, iar altele se referă la "zilele din urmă" pe care le trăim.
 
Împărţită în cinci capitole, cartea "Plângerile lui Ieremia" prezintă cinci poeme sau cântece funebre, care descriu ororile, pedepsele şi suferinţele îndurate de poporul israel dus în captivitate. Şi toate s-au întâmplat datorită neascultării poporului de poruncile Marelui lor Conducător, IEHOVA, şi a avertismentelor de a se întoarce de la periculoasa cale a religiei. Remediul, pe care Ieremia, autorul acestei cărţi, îl notează cu claritate este: "să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm şi să ne întoarcem la IEHOVA"
   Ezechiel
 
Sub inspiraţie divină, Ezechiel rosteşte profeţii adânci, pe care le dispune într-o ordine cronologică. Astfel subiectul primelor 24 de capitole ale cărţii cu acelaşi titlu, este completa pustiire şi cădere a Ierusalimului, profetul simbolizând aceasta şi prin fapte fizice. Cele 390 de zile, în care profetul, la porunca lui IEHOVA, a stat pe partea stângă în faţa unei cărămizi şi apoi 40 de zile pe partea dreaptă, cât şi hrana slabă pe care a consumat-o, au avut menirea de a simboliza în mod figurativ căderea cetăţii şi foametea cu care va fi lovită. Însă, odată cu sosirea veştii că Ierusalimul a căzut, viziunea lui Ezechiel se schimbă, iar capitolele următoare vor fi predominate de gloriasa temă a restatornicirii Israelului, justificându-se astfel numele lui IEHOVA înaintea tututror naţiunilor.
   Daniel
 
Acoperind o perioadă de 83 de ani, 11 ani înainte de pustiirea de 70 de ani şi 2 ani, după, cartea "Daniel" cuprinde evenimente din timpul domniei lui Nebucadneţar, regele Babilonului şi apoi primul suveran mondial, deoarece a fost folosit de IEHOVA ca executor pentru distrugerea necredinciosului Ierusalim, din timpul domniei lui Belşaţar, al cărei sfârşit a fost anunţat de scrisul mâinii pe perete, mesaj ce a fost interpretat de Daniel şi apoi, evenimentele domniilor lui Darius şi Cir. Fiind scrisă sub inspriaţie divină, cartea cuprinde minunate profeţii alte timpului sfârșitului.
   Osea
 
Din porunca lui IEHOVA, Osea se căsătoreşte cu Gomer, soţia pe care o iubeşte nespus de mult. Însă, această căsătorie este întrebuinţată de Dumnezeu pentru a ilustra relaţia Lui cu necredinciosul Israel. Gomer a fost necredincioasă lui Osea şi astfel, prin simbolul unei soţii adultere, respinsă de furia îndreptăţită a soţului ei, dar iertată şi restabilită până la urmă, profetul arată spre nenumăratele păcate ale israelului împotriva Marelui lor călăuzitor, IEHOVA. Unele dintre profeţiile lui Osea, cuprinse în această carte, cu acelaşi nume, s-au împlinit la scară mică, iar altele la scară mare.
   Ioel
 
Descriind aspra pedeapsă adusă de IEHOVA poporului israelit necredincios, cartea care poartă titlul autorului ei, Ioel, prezice, prin marşul devastator al lăcustelor, invadarea şi devastarea păşunilor religioase din aceste zile din urmă, de către armata martorilor Săi credincioşi. Versetele finale ale cărţii arată spre starea curăţită şi pocăită a poporului lui Israel, precum şi primirea binecuvântării de la IEHOVA, prin faptul că dacă vor rămâne credincioşi vor trăi mereu în pace şi siguranţă.
   Amos
 
Conform însemnătăţii numelui său, profetul Amos („purtat”, „purtător”), a purtat mesaje de nimicire nu doar pentru poporul Israel, ci şi pentru popoarele pagâne. Prezicând deasemea distrugerea Ierusalimului şi imposibilitatea de a scăpa de judecăţile drepte ale lui IEHOVA, profetul îşi încheie cartea printr-un mesaj înbucurător şi anume, că o rămăşiţă credincioasă se va întoarce în Ierusalim pentru a duce la bun sfârşit o lucrare de reconstrucţie.
   Obadia
 
Cu toate că este cea mai scurtă dintre scripturile ebraice, cartea scrisă de profetul Obadia conţine un puternic mesaj împotriva Edomului, prezicând căderea lui, datorită numeroaselor păcate şi a mândrei care l-a făcut să se creadă în loc înalt, sigur şi de neatins. Autenticitea cărţii este dovedită tocmai prin împlinirea în mic a profeţiei, aproximativ cinci ani după distrugerea Ierusalimului, când Edomul a fost distrus, iar capitala sa, Petra, este şi astăzi un loc nelocuit.
Precedent  1  2  [3]  4  5  6  Următor
71 Subiecte ... în ... 3/6 Pagini