Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Evenimente

 
7 August, 2011
Pe data de 7 August, cu ocazia Congresului Internațional "Lumea Nouă promisă de Dumnezeu" a fost rostită o cuvântare despre actul botezului şi a însemnătatea sa. La sfârşitul cuvântării 25 de oameni de bine și-au simbolizat consacrarea lor lui Iehova Dumnezeu prin cufundarea în apă.
7 August, 2011
O lume nouă! Cine o va putea întemeia? Va îndeplini ea așteptările oamenilor sinceri? Va dăinui pe vecie? Răspunsul Sfintelor Scripturi mângâie pe cei care sunt întristaţi din pricina stărilor critice din lume şi linişteşte toate temerile față de viitorul învăluit de întuneric şi nesiguranţă. În același timp el umple de speranţă inimile oamenilor drepţi. Primind această informaţie demnă de încredere, astfel de oameni sunt liniştiţi, fiind asiguraţi că lumea nouă va fi perfectă şi va satisface pe deplin dorinţa inimii lor. Vestea bună este că LUMEA NOUĂ ESTE APROAPE!
Iunie - August 2011
"Ce frumoase sunt pe munţi, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea! Picioarele celui ce zice Sionului: Dumnezeul tău împărăţeşte!" – Isaia 52:7.
12 Iunie, 2011
Ce înseamnă viaţa fără pace? Cine vrea viaţă, chiar viaţă veşnică, fără pace? Nici un om normal. Viaţa fără linişte sau libertate de tulburările care deranjează fac pe cineva să-şi dorească să scape de acestea.
24 Aprilie, 2011
Cei care au încheiat un legământ cu Dumnezeu, şi îl iubesc, nu vor permite nici unui lucru să se pună între ei şi devotamentul lor neîmpărţit, ascultarea lor deplină faţă de Domnul şi serviciul lor din toată inima pentru el în organizaţia sa. În inima fiecăruia dintre ei este scrisă legea lui Dumnezeu, şi prin mila Sa ei vor asculta de această lege. "Sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Christos, Domnul nostru". - Romani 8:38,39
Aprilie, 2011
„Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră un serviciu înţelept. Şi să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită” - Romani 12:1,2
27 Martie, 2011
Isus este cel mai mare exemplu pentru noi, El, care a fost bogat, pentru noi s-a făcut sărac, pentru ca noi să ne putem îmbogăți prin sărăcia Lui; El a suferit, Cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Astfel, faptele mântuitorului nostru, învățăturile Sale, ascultarea față de Tatăl Său, Iehova Dumnezeu, credința în jerfta sa de răscumpărare, toatea acestea să rămână pentru totdeauna în inimile și mintea noastră ca o amintire veșnică.
27 Februarie, 2011
Zi de zi şi oră de oră ne putem ţine în iubirea lui Iehova Dumnezeu, prin ascultare de principiile dreptăţii şi prin iubire crescândă faţă de ele. Trebuie să ne bucurăm în toate experienţele vieţii, în încercările, greutăţile, tristeţile, dezamăgirile ei, nu mai puţin ca în plăcerile ei; prin unele din aceste mijloace - sau chiar prin toate - Iehova Dumnezeu ne învaţă şi ne dă o privire mai clară asupra propriilor noastre lipsuri şi o înţelegere mai clară a acelei legi desăvârşite a libertăţii şi iubirii, stabilită de EL, faţă de care ne cere o deplină şi loială supunere a inimii.
1,2 Ianuarie, 2011
"Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună!”- Psalmi 133:1 Iehova are ca țel crearea unei lumi unite. A sosit timpul când acest lucru va avea loc. Va veni Lumea Nouă. Ca să existe o Lume Nouă unificată trebuie să existe un singur conducător peste omenire, și acela în unitate perfectă cu Marele Constructor al Lumii Noi, Iehova Dumnezeu. Acel conducător ales și pregătit de Creator pentru conducerea unei lumi nedivizate este Fiul ascultător și credincios, Cristos Isus.
25,26 Decembrie, 2010
Când noi avem evlavia adevărată cu toate binecuvântările ei, avem motiv să fim mulţumiţi cu tot ce avem. Câştigul pe care îl căpătăm datorită mijloacelor prin care ne menţinem în mod credincios evlavia, se reflectă prin mulţumirea care durează până în viaţa veşnică din lumea nouă. Dumnezeu a avut grijă de Fiul Său Isus, atunci când L-a trimis în această lume. Dacă El n-a lăsat niciodată pe Fiul Său singur, ci tot timpul a fost cu El, pentru a-i purta de grijă, atunci şi noi ne putem aştepta la aceeaşi atenţie din partea lui Dumnezeu, pentru că Isus I-a cerut Tatălui Său să binecuvânteze pe urmaşii săi pe care îi trimite în lume. Având grija lui Dumnezeu, noi putem fi mulţumiţi.
21 Noiembrie, 2010
Adunarea teocratică pentru tineri care a avut loc în orașul Tg Mureș, pe data de 21 Noiembrie 2010, s-a desfășurat în jurul unui subiect de o importanță fundamentală pentru toți creștinii - "Viața lui Isus Cristos"
31 Octombrie, 2010
Trebuie să recunoaştem această realitate tristă. Majoritatea oamenilor sunt nemulţumiţi de toate nedreptăţile şi nelegiuirile ce se săvârşesc pe pământ, suferă de lipsuri şi boli, se tânguiesc disperaţi. Fiecare caută o explicaţie şi o rezolvare la toate aceste stări de lucruri, după capacitatea lui sau după promisiunile liderilor politici şi religioşi. Însă puţini realizează că omul nu mai poate împiedica prăbuşirea acestei lumi, ci singurul care poate interveni cu succes în interesul omenirii este Dumnezeul Atotputernic, prin Fiul Său Isus Cristos.
Precedent  2  3  [4]  5  6  7  Următor
79 Subiecte ... în ... 4/7 Pagini