Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Evenimente

 
19, 20 Aprilie, 2014
"Lăudaţi pe Iehova, toate neamurile, lăudaţi-L, toate popoarele! Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi, şi credincioşia Lui ţine în veci. Lăudaţi pe Domnul!" - Psalmi 117
30 Martie, 2014
Având în vedere semnele, că puterea actuală a naţiunilor nu va scăpa pe nimeni de ziua distrugerii, împreună cu dovada biblică conform cărei timpul care mai rămâne este scurt, oamenilor cugetători li se impune întrebarea: "Ce să facem în timpul care mai rămâne, ca să-l întrebuinţăm în modul cel mai folositor?" Sau cum a spus Petru: "Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni trebuie să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă." 2 Petru 3:11
1, 2 Ianuarie, 2014
"Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Înălţaţi pe Domnul, împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui!" - Psalmi 34:1,3
24 Noiembrie, 2013
Iehova Dumnezeu a avut din toate timpurile o organizație. Organizația Sa este formată din creaturi spirituale, dar și din creaturi umane, care cu toții împreună servesc aceluiași scop de a lăuda pe Creatorul lor.
27 Octombrie, 2013
Ce trebuie să câștige un creștin? Cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 3:13 spune "Ferice de omul care găseşte înţelepciunea, şi de omul care capătă pricepere!". Câștigând înțelepciunea și priceperea noi putem înțelege scopul lui Dumnezeu și ce însemnă să ne închinăm lui în spirit și în adevăr. "Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele, dacă vei lua aminte la înţelepciune, şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere; dacă vei cere înţelepciune, şi dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul, şi vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înţelege frica de Domnul, şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu."
10,11 August, 2013
Acum, când perspectivele pentru această lume sunt tot mai pesimiste, pentru persoanele care tânjesc după adevăr, libertate și viaţă în condiţii perfecte, este timpul să se informeze şi să verifice dacă există o cale de scăpare din această situație critică.
10 August, 2013
Cei care au ales să-și dedice viața în serviciul marelui nostru Creator, Iehova Dumnezeu, și-au exprimat această alegere înaintea fraților lor cu ocazia botezului din prima zi a Congresului din acest an.
9 Iunie, 2013
Asemenea lui Isus Cristos și martorii lui Iehova de astăzi vestesc Împărăția lui Dumnezeu și scopul Său de a întemeia o Lume Nouă. "Luca 8:1 Curând după aceea, Isus umbla din cetate în cetate şi din sat în sat şi propovăduia şi vestea Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu. Cei doisprezece erau cu El." - Luca 8:1
5 Mai, 2013
Martorii lui Iehova din toate timpurile și-au dedicat viața pentru a lăuda pe marele nostru creator, Iehova Dumnezeu. Și noi vom urma exemplul urmașilor noștri așa cum spunea apostolul Pavel in Evrei 13:7 \"Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire, şi urmaţi-le credinţa!\"
26 Martie, 2013
Sărbătoarea în amintirea morții lui Isus Cristos sau cina de amintire, așa cum Fiul lui Dumnezeu a lăsat să fie celebrată în fiecare an "în amintirea Sa", este un moment de bucurie spre lauda și gloria lui Iehova Dumnezeu.
3 Martie, 2013
"Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii, pe care o dai altora: stăruie în aceste lucruri, căci dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă." - 1 Timotei 4:16
1, 2 Ianuarie, 2013
Apostolul Pavel ne-a încredințat, pe noi creștinii, de aceea că: “Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea” (1 Petru 1:7).
Precedent  1  [2]  3  4  5  ...  7  Următor
79 Subiecte ... în ... 2/7 Pagini