Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Evenimente

 
25, 26 Decembrie, 2018
Iehova, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă, şi întăritura mea! - Psalmi 18:2
13 Martie, 2016
„Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.” - Evrei 10:23-25
2,3 Ianuarie, 2016
"Totuşi ai în Sardes câteva nume, care nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii, şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui." - Apocalipsa 3:4,5
26, 27 Decembrie, 2015
"Aşa vorbeşte Iehova: Staţi în drumuri, uitaţi-vă, şi întrebaţi care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblaţi pe ea, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!" - Ieremia 6:16
8,9 August, 2015
"Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu." - Ioan 17:3
14 Iunie, 2015
"Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii." - Everi 4:12
3 Mai, 2015
"Dumnezeu a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi ..." - Faptele Apostolilor 17:31
12 Aprilie, 2015
"Astfel cei răscumpăraţi de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruinţă, şi o bucurie veşnică le va încununa capul; îi va apuca veselia şi bucuria, iar durerea şi gemetele vor fugi." - Isaia 51:11
2, 3 Ianuarie, 2015
"Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice lucru nefolositor pe care îl vor fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi condamnat."
27, 28 Decembrie, 2014
"Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume."
30 Noiembrie, 2014
"Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou ... legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu."
26 Octombrie, 2014
"Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea. Cuvântul Tău este adevărul!"
[1]  2  3  4  5  ...  7  Următor
80 Subiecte ... în ... 1/7 Pagini