Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Evenimente

 
2, 3 Ianuarie, 2015
"Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice lucru nefolositor pe care îl vor fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi condamnat."
27, 28 Decembrie, 2014
"Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume."
30 Noiembrie, 2014
"Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou ... legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu."
26 Octombrie, 2014
"Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea. Cuvântul Tău este adevărul!"
6 Iulie, 2014
"Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui." - Iacov 1:25
19, 20 Aprilie, 2014
"Lăudaţi pe Iehova, toate neamurile, lăudaţi-L, toate popoarele! Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi, şi credincioşia Lui ţine în veci. Lăudaţi pe Domnul!" - Psalmi 117
30 Martie, 2014
Având în vedere semnele, că puterea actuală a naţiunilor nu va scăpa pe nimeni de ziua distrugerii, împreună cu dovada biblică conform cărei timpul care mai rămâne este scurt, oamenilor cugetători li se impune întrebarea: "Ce să facem în timpul care mai rămâne, ca să-l întrebuinţăm în modul cel mai folositor?" Sau cum a spus Petru: "Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni trebuie să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă." 2 Petru 3:11
1, 2 Ianuarie, 2014
"Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Înălţaţi pe Domnul, împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui!" - Psalmi 34:1,3
24 Noiembrie, 2013
Iehova Dumnezeu a avut din toate timpurile o organizație. Organizația Sa este formată din creaturi spirituale, dar și din creaturi umane, care cu toții împreună servesc aceluiași scop de a lăuda pe Creatorul lor.
27 Octombrie, 2013
Ce trebuie să câștige un creștin? Cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 3:13 spune "Ferice de omul care găseşte înţelepciunea, şi de omul care capătă pricepere!". Câștigând înțelepciunea și priceperea noi putem înțelege scopul lui Dumnezeu și ce însemnă să ne închinăm lui în spirit și în adevăr. "Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele, dacă vei lua aminte la înţelepciune, şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere; dacă vei cere înţelepciune, şi dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul, şi vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înţelege frica de Domnul, şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu."
10,11 August, 2013
Acum, când perspectivele pentru această lume sunt tot mai pesimiste, pentru persoanele care tânjesc după adevăr, libertate și viaţă în condiţii perfecte, este timpul să se informeze şi să verifice dacă există o cale de scăpare din această situație critică.
10 August, 2013
Cei care au ales să-și dedice viața în serviciul marelui nostru Creator, Iehova Dumnezeu, și-au exprimat această alegere înaintea fraților lor cu ocazia botezului din prima zi a Congresului din acest an.
[1]  2  3  4  5  6  Următor
72 Subiecte ... în ... 1/6 Pagini