Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Arhivă Teme

 
Ianuarie / 2010
Căutătorii dezorientaţi ai adevărului au spus de multe ori, în disperare: „Oh, Biblia este un instrument vechi, cu care poţi cânta orice melodie veche”. Dacă acest lucru ar fi adevărat, ar însemna că Autorul Bibliei a fost cu totul confuz şi dezbinat împotriva Lui Însuşi. Dar acest lucru nu putea fi adevărat în ceea ce-L priveşte pe Dumnezeul a cărui creaţie vizibilă, Universul, funcţionează într-o unitate şi armonie atât de minunate. Atunci, în mod raţional, Cartea Sa, Biblia, nu putea fi confuză şi nu putea permite să fie făcută orice interpretare a ei.
Noiembrie / 2009
Dacă pe stradă, intrăm în discuţie cu oamenii, iar în convorbirea noastră amintim ceva despre Dumnezeu sau despre Fiul Lui, majoritatea oamenilor vor spune că ei cred în Dumnezeu şi se consideră creştini. Dar, de multe ori auzim această afirmaţie de pe buzele unor persoane pe care, analizându-le din punct de vedere moral, nu-i putem numi nici măcar oameni. Observând această realitate, multe persoane sincere întreabă şocate: Aceştia sunt creştini? În cadrul acestui subiect dorim să răspundem la următoarea întrebare: "Ce înseamnă a fi creştin?"
Octombrie / 2009
Pământul stârneşte uimirea şi admiraţia omului, chiar dacă omul este acum imperfect şi înţelegerea lui este foarte limitată. Fie că pământul este privit din punctul de vedere al formării diferitelor lui straturi, sau al vieţii lui vegetale şi animale; fie că nenumăratele lui varietăţi de lucruri sunt privite cu ajutorul microscopului; sau, fie că se analizează relaţia pământului cu celelalte planete şi stele cu ajutorul telescopului, omul respectuos rămâne copleşit şi uimit de înţelepciunea arătată în creaţia pământului.
Septembrie / 2009
Alungă imediat din mintea ta orice cuget că Maria a fost binecuvântată printr-o aşa-numită „zămislire preacurată”, care s-o elibereze de întinarea păcatului adamic. Ea a fost născută la fel ca şi celelalte fete. În ceea ce priveşte imperfecţiunile moştenite, datorate păcatului original al lui Adam, ea nu s-a deosebit de regele David, care a declarat: „Iată că sunt născut în nelegiuire şi în păcat m-a zămislit mama mea” (Ps. 51:5). Atunci, cum şi în ce fel a fost binecuvântată favorabil această femeie mai presus de celelalte fiice ale Evei?
August / 2009
Să lăsăm dar pe Iehova Dumnezeu să guverneze pământul după voinţa Sa Divină prin Împărăţia Sa; acesta este nu numai cel mai folositor, cât şi cel mai raţional cuget pe care ar trebui să-l avem în inimă. Prin urmare, este pentru binele tuturor să ne întoarcem spre Dumnezeu pentru guvernarea noastră.
Iulie / 2009
În tema lunii precedente am încercat o descriere pe scurt a ceea ce înseamnă religia, cine este iniţiatorul ei, ce practici şi doctrine religioase s-au dezvoltat de-alungul timpurilor şi care este punctul comun al tuturor religiilor. Vorbind tot despre religie, în această temă vom încerca să rezumăm în câteva cuvinte care au fost faptele, tendinţele şi scopul religiei.
Iunie / 2009
"De ce există atît de multe religii?" "Este religia aceea care îl apropie pe om de Dumnezeu sau în mod contrar acepţiunii majorităţii, este cea care îl îndepărtează?" "Dacă sunt atît de diferite, care este totuşi punctul comun al tuturor religiilor?"
Mai / 2009
O întrebare care a pus pe gânduri pe cei mai mari filosofi, pe oamenii de ştiinţă cei mai renumiţi şi pe mulţi alţi înţelepţi ai acestei lumi. Tu ai reflectat vreodată la acestă întrebare? Te-ai gândit vreodată care ar trebui să fie scopul tău în acestă viaţă scurtă în care nu suntem decât nişte "umbre pe pământ"? Care este adevăratul sens al vieţii umane, pentru ce existăm? ... ar trebui să fie pentru noi cea mai importantă întrebare şi nu ar trebui să fim ignoranţi atunci când este vorba de propria noastră viaţă.
Aprilie / 2009
În curând, popoarele aşa zisei creştinătăţi se pregătesc pentru a sărbători una din cele mai mari sărbători din calendarul lor, sărbătoarea „ Paştelui”. Marele post al „Paştelor” introdus cu câteva săptămâni înainte de marea sărbătoare, are menirea de a pregăti pe adepţii acestor religii pentru măreţul eveniment. Deşi nenumărate discursuri rostite şi difuzate prin mijloacele mass-mediei atrag atenţia asupra acestei sărbători, totuşi domneşte o mare confuzie cu privire la originea ei, la semnificaţia ei şi la multiplele obiceiuri pe care omul le-a introdus ulterior, complet străine de relatarea biblică.
Martie / 2009
Deşi trăim într-o lume ce se mărturiseşte din ce în ce mai mult ateistă şi mai puţin avînd credinţă în Dumnezeu, totuşi superstiţia tinde să se dezvolte în toate societăţile, indiferent de religie. Cu toate că mijloacele de informare vorbesc tot mai puţin despre Biblie, totuşi despre tradiţii, obiceiuri, superstiţii se aminteşte în fiecare zi. Să presupunem că dimineaţa deschideţi radioul; pe lîngă ştirile informative, la loc de cinste se află rubrica HOROSCOP. Dorinţa de a auzi fie şi spre amuzament numai această rubrică, denotă interes faţă de previziunile astrelor. Rămîne dar o întrebare deosebit de importantă la care în modul cel mai serios trebuie să răspundem "Ce ne conduce, ce ne stăpîneşte, cunoştinţa sfintei scripturi sau superstiţiile omeneşti?"
Februarie / 2009
Dacă aruncăm o privire printr-un calendar religios, fie el ortodox, catolic, sau al unei organizaţii protestante, vom observa că unele zile sunt însemnate deosebit, ca fiind declarate "sărbători creştine", unele dintre ele bucurându-se de o mare popularitate. Astfel, bazându-se pe tradiţie, "creştinii mărturisiţi" vor serba o mulţime de "sfinţi", şi dacă se întâmplă ca numele cuiva să fie identic cu cel al "sfântului" serbat, în ziua respectivă îşi serbează şi onomastica. După participarea la o slujbă religioasă urmează o masă bogată, plină de mâncare şi băutură, în compania celor apropiaţi (familie, rude, prieteni şi alţi invitaţi), care în cele din urmă degenerează într-un spirit caracterizat prin exces de mâncare şi băutură, muzică zgomotoasă şi dans, şi în unele cazuri, vorbe nechibzuite, beţie şi altele. Sunt cu adevărat aceste sărbători şi aniversări plăcute lui Dumnezeu şi cerute de El?
Decembrie / 2008
Ce este ceeace oamenii numesc “minunatul spirit al Crăciunului”? Este freamătul înflăcărat al mulţimilor ce se îmbulzesc pe străzi, frenezia din mijloacele de transport supra-aglomerate, zgomotul apăsător din înghesuiala metrourilor sau claxoanele automobilelor din blocajele de trafic interminabile? Este un raion aglomerat al unui magazin încărcat cu emoţii şi exaltare, plin de obiecte strălucitoare cu exagerate “preţuri reduse”? Ce este acest “spirit al Crăciunului”? Este febrila căutare a darului potrivit care nu pote fi găsit, aşteptarea mereu crescândă în ochii tânărului care îşi doreşte jucării, dar încă nu poate citi etichetele cu preţuri? Este o masă acoperită cu bomboane şi nuci, de turtă dulce şi placintă, friptură de porc sau pui prăjit? Este o petrecere cu muzică tare împreună cu băuturi oferite şi musafirilor nepoftiţi, sau a ajunge în starea de “beat vesel” şi de cele mai multe ori depăşind buna-cuvinţă? Este acesta spiritul lui Dumnezeu şi al lui Cristos? Este acesta spiritul care vesteşte “pace pe pământ între oamenii plăcuţi lui”? Acesta este spiritul care preamăreşte pe cel mai mare Dumnezeu al Universului? Sau acest spirit defaimă şi detestă închinarea curată la Dumnezeu? “Preaiubiţilor,” zicea Apostolul Ioan, “nu daţi crezare oricărui spirit,” ci cercetaţi spiritele să vedeţi dacă sunt de la Dumnezeu. “Cercetaţi toate lucrurile,” îndeamnă Pavel, “păstraţi ce este bun. Feriţi-vă de orice se pare rău.” Ce este acest spirit al Crăciunului, care este originea lui, ce are a face acesta cu Dumnezeu şi Cristos? Articolul următor lasă ca istoria şi cuvântul lui Dumnezeu să ne răspundă. – 1 Ioan 4:1; 1 Tesaloniceni 5:21,22.
Precedent  1  ...  6  7  [8]  9  10  Următor
109 Subiecte ... în ... 8/10 Pagini