Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Arhivă Teme

 
RĂZBOIUL UNIVERSAL ESTE APROAPE
 
    Până în prezent, pe pământ au avut loc evenimente deosebite care au implicat majoritatea naţiunilor. Printre aceste evenimente, cele 2 războaie mondiale a fost cele mai mari din istoria lumii până la acest timp. Însă în viitorul foarte apropiat, va avea loc un eveniment mult mai grandios care va implica întregul univers, și anume războiul universal, numit în Scripturi Armaghedonul sau bătălia zilei celei mari a Dumnezeului cel Atotputernic. Acest război, care este aproape, va fi de departe cel mai mare din toate timpurile. Supraviețuitorii acestui război vor fi puțini la număr și vor fi doar cei care primesc cunoştinţa adevărului din Cuvântul lui Dumnezeu şi i se supun. Nimeni nu poate să nege că toate naţiunile sunt acum într-o stare de tensiune, înarmându-se pentru un eventual război. Dacă îi veţi întreba pe conducătorii naţiunilor de ce se pregătesc atât de intens de război, nici unul nu va fi în măsură să ofere un răspuns satisfăcător. Toate naţiunile declară în mod deschis că ele nu doresc război, dar totuşi continuă nebuneşte cursa înarmării.
    Care este motivul real pentru care naţiunile se pregătesc de război? Răspunsul corect îl găsim doar în Scripturi și ele ne dezvăluie că există o putere nevăzută a răului care împinge toate naţiunile într-o tabără armată. Biblia ne arată în cartea Apocalipsei că Dumnezeu a dat lui Isus Cristos o descoperire despre lucrurile care trebuie să se întâmple cu rapiditate după anul 1914 şi de asemenea cum Cristos, la rândul lui, va informa pe oamenii care vor căuta cu sârguinţă să înţeleagă adevărul despre ceea ce va urma să se întâmple.
    În capitolul 16 al Apocalipsei sunt înregistrate următoarele cuvinte: „Apoi am văzut ieşind din gura balaurului, şi din gura fiarei, şi din gura profetului fals trei spirite necurate, care semănau cu nişte broaşte. Acestea sunt spirite de draci, care fac semne nemaipomenite, şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic ... Spiritele cele rele i-au strâns în locul care pe evreieşte se cheamă Armaghedon.” (Apocalipsa 16:13, 14, 16) Cuvântul „balaur” folosit aici este unul din numele pe care Dumnezeu le-a dat Diavolului, iar cuvintele „fiara” şi „profetul fals” sunt numele date instrumentelor pe care Diavolul le foloseşte pentru îndeplinirea scopului său nelegiuit. „Fiara” este numele simbolic folosit în Scripturi pentru a descrie partea văzută sau pământească a organizaţiei lui Satan care conduce naţiunile pământului şi care este formată din trei elemente, şi anume religia, comerţul şi politica. „Profetul fals” simbolizează acea parte văzută a organizaţiei lui Satan de pe pământ, formată din naţiunile conducătoare, care este folosită ca purtător de cuvânt sau reprezentant. Mai exact, Diavolul este cel care vorbeşte prin acest „profet fals”, folosind Organizația Naţiunilor Unite ca marionetă pentru a înşela omenirea.
    Ştiu conducătorii naţiunilor de pe pământ şi cei care formează „profetul fals” că Diavolul este adevărata putere care îi atrage în acest război universal? Scripturile şi realitatea arată că ei nu ştiu şi nici nu înţeleg. Deşi aceştia au fost avertizaţi şi anunţaţi în mod repetat, ei nu cred mărturia Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă conducătorii lumii ar recunoaşte şi ar crede cu adevărat că Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, atunci ar părăsi toate părţile organizaţiei lui Satan, oferind loialitatea lor Împărăţiei lui Dumnezeu sub Cristos, despre care Iehova declară că este singura speranţă a naţiunilor.
    Această strângere este făcută prin mesaje mincinoase transmise naţiunilor de spiritele necurate. Pe aceste spirite rele profeţia divină le aseamănă cu nişte broaşte, care în mod simbolic reprezintă pe cei care rostesc cuvinte mari şi pompoase, se prezintă înţelepţi şi fac să se creadă că ei ştiu multe. Mesajele mincinoase care ies din gura acestor spirite rele pot fi rezumate în aceste câteva cuvinte pe care le declară naţiunilor, şi anume: „Veniţi să ne unim cu toţii într-o organizație mondială pentru a conduce lumea; haideţi să facem tratate de pace, să înfiinţăm instanţe de judecată mondiale, să ne unim în acorduri şi împreună să împodobim pământul în glorie şi frumuseţe şi să-l facem un loc potrivit pentru a trăi. Acestea stau în puterea naţiunilor, haideţi să le facem împreună.” Aceasta este o declaraţie a unei conspiraţii a naţiunilor condusă de Diavol, care conspiră de fapt împotriva lui Dumnezeu şi a împărăţiei Sale, după cum a declarat profetul în Psalmii 2:2, 3, şi anume: „Regii pământului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva DOMNULUI şi împotriva Unsului Său, zicând: Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!”.
    Prin urmare, de ce se înarmează atât de intens naţiunile pentru război? Fac acest lucru ştiind că au de gând să se angajeze într-un război universal? Ele nu ştiu de ce se înarmează şi nu pot oferi un motiv bun pentru ceea ce fac. Nu există niciun motiv real pentru care Japonia ar trebui să meargă la război împotriva Americii sau Franţa împotrive Italiei. Motivul real pentru care naţiunile se înarmează este că Satan şi îngerii săi nelegiuiţi le forţează să intre în marea tabără de luptă cu scopul şi speranţa de a îndepărta toate naţiunile de la Dumnezeu şi Împărăţia Sa, şi pentru a distruge pe acei oameni care stau fermi alături de Împărăţia lui Dumnezeu. Astfel, Satan se aşteaptă să câştige în controversa marii chestiuni de discuţie. Majoritatea liderilor naţiunilor de pe pământ nu cred în Biblie şi prin urmare nu cred că un război universal este iminent şi gata să înceapă.
    Începând cu anul 1919 cele trei spirite necurate menţionate în Apocalipsa, capitolul 16, au rostit cuvintele lor lăudăroase şi au acţionat sub îndrumarea lui Satan de a strânge forţele sale pentru războiul universal. De partea Diavolului se află și îngerii nelegiuiţi din univers. Puterile conducătoare ale naţiunilor de pe pământ se află sub dominaţia lui Satan şi acestea formează organizaţia lui văzută, ale cărei părţi conducătoare sunt desemnate sub simbolurile „fiara” şi „profetul fals”. Prin urmare, Scriptura spune la 1 Ioan 5:19: `Întreaga lume se află sub puterea celui rău, adică a lui Satan`.
    Războiul universal va veni cu siguranţă în curând şi nicio putere nu-l va putea opri. Dumnezeul Atotputernic a hotărât că acest război trebuie dus pentru a îndepărta toată răutatea din univers. Dumnezeu nu se schimbă. Odată ce hotărârea Sa a fost luată, ea trebuie dusă la îndeplinire. El spune: „Eu am plănuit şi Eu voi înfăptui.” (Isaia 46:11) În timpul perioadei lungi de aşteptare, de la învierea lui Isus până acum, Dumnezeu a poruncit celor care vor avea credinţă în El, să aştepte cu răbdare momentul fixat când va acţiona. În legătură cu aceasta El a zis: „De aceea aşteptaţi numai, zice DOMNUL, până în ziua când Mă voi scula la pradă: căci am hotărât să strâng neamurile, să adun împărăţiile, ca să-Mi vărs urgia peste ele, toată aprinderea mâniei Mele; căci toată ţara va fi mistuită de focul geloziei Mele.” - Ţefania 3:8.
    Prin profetul Său, Zaharia, Dumnezeu spune cum va începe războiul universal şi care va fi rezultatul final. La Zaharia 14:2 Biblia spune: „Atunci voi strânge toate naţiunile la război împotriva Ierusalimului.” „Ierusalimul” simbolizează organizaţia lui Iehova şi prin urmare include pe toţi cei care sunt de partea lui Dumnezeu şi a Împărăţiei Sale. Iehova este Comandantul Suprem al tuturor forţelor dreptăţii şi El alege locul de desfăşurare al bătăliei. Acel loc este numit „Armaghedon” şi împotriva lui Satan îşi adună forţele sale. Când conducătorii văzuţi ai lumii vor supune în aparenţă întreaga opoziţie şi atunci când lucrarea de mărturie a martorilor lui Iehova este terminată, Iehova Dumnezeu va demonstra pe deplin întregii creaţii că El este cel suprem şi atotputernic. Cu privire la aceasta, profetul Zaharia spune, în capitolul 14: „DOMNUL Se va arăta, şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei”, în vremurile de demult.
    Armele, avioanele, navele de luptă sau bombele atomice nu vor fi de niciun ajutor împotriva forţelor Atotputernicului Dumnezeu de sub conducerea lui Isus Cristos. Acest război universal va demonstra întregii creaţii că puterea dezlănţuită împotriva inamicului este supremă şi prin urmare Iehova al oştirilor este Cel care face ca bătălia să fie victorioasă. Profetul Zaharia spune: „Dar iată că urgia cu care va lovi DOMNUL pe toate popoarele, care vor lupta împotriva Ierusalimului. Le va putrezi carnea stând încă în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor şi le va putrezi limba în gură.” - 14:12. Acest lucru înseamnă că Atotputernicul Dumnezeu va secera forţele văzute ale lui Satan în timp ce se află în marş.
    Învăţătorii religioşi îţi vor spune: „Noi nu credem niciun lucru de acest fel. Nu-i asculta pe aceşti profeţi înapoiaţi.” Prototipurile lor au spus acelaşi lucru în opoziţie cu profetul lui Dumnezeu, Ieremia, iar apoi Dumnezeu i-a nimicit. Când duşmanii se aflau în faţa Ierusalimului şi au cerut predarea imediată şi respingerea Atotputernicului Dumnezeu, atunci Iehova a nimicit într-o clipă 185.000 dintre ei. Aceste lucruri au fost înregistrate în Biblie numai ca tipuri ale războiului universal. Isus a spus ca războiul universal va fi cel mai mare necaz pe care lumea l-a cunoscut vreodată.
    Rezultatul clar al acestui război universal va fi distrugerea completă a oricărei creaturi care se va afla de partea lui Satan şi care luptă împotriva lui Dumnezeu. În ce priveşte numărul celor ucişi în acest război, reţineţi cuvintele profetului Ieremia (25:33): „Cei pe care-i va ucide DOMNUL în ziua aceea vor fi întinşi de la un capăt al pământului până la celălalt; nu vor fi nici jeliţi, nici adunaţi, nici îngropaţi, ci vor fi un gunoi de pământ.”.
    La Armaghedon, forţele Atotputernicului Dumnezeu vor fi conduse de Isus Cristos şi, în ceea ce Îl priveşte, este scris: „El se cheamă Cel credincios şi Cel adevărat, şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. ... Oştile din cer Îl urmează. … Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească naţiunile cu ea.” - Apocalipsa 19:11-15.
    Diavolul şi organizaţia lui adună pe conducătorii lumii la război prin mijloace de amăgire şi înşelătorie, iar în ce priveşte rezultatul acestei lupte este scris: „Şi am văzut fiara şi pe regii pământului şi oştile lor, adunate ca să facă război cu [Cristos] … şi cu oastea Lui. Şi fiara a fost prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins profetul fals. … Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă. Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia.” - Apocalipsa 19:19-21.
    Armata răului va suferi înfrângerea completă din mâna Domnului dreptăţii, iar apoi Diavolul va fi distrus după cum este scris: „Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satan, şi l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele neamurile.” (Apocalipsa 20:1-3) Astfel, războiul drept va curăţa complet lumea de răutate, pentru totdeauna.
    Scripturile dezvăluie că scopul bătăliei zilei celei mari a Dumnezeului cel Atotputernic este de a justifica numele Său, Iehova, adică pentru a dovedi că Iehova este Dumnezeul Atotputernic, puterea supremă, că El este atotînţelept, că dreptatea este temelia scaunului Său de domnie şi că El este lipsit de orice egoism. El aşteaptă propriul Său timp fixat pentru justificarea numelui Său. Dumnezeu aşteaptă până răutatea va atinge punctul culminant şi apoi va acţiona. El l-a ales pe Isus Cristos ca instrumentul Său puternic pentru a duce la îndeplinire acest scop, deoarece Isus Cristos este întotdeauna credincios şi loial faţă de tatăl Său. Acum Iehova l-a întronat pe Isus Cristos şi l-a trimis să distrugă inamicul pentru justificarea numelui lui Dumnezeu.
    A sosit timpul când nicio cale de mijloc nu poate fi aleasă. Orice persoană de pe pământ va trebui să aleagă în scurt timp să fie ori de partea Diavolului şi a organizaţiei sale, ori de partea lui Dumnezeu şi a Împărăţiei Sale. Doar Împărăţia lui Dumnezeu este singura care ne poate elibera şi care ne va aduce binecuvântările pe care le dorim. Cei care îşi pun încrederea în Dumnezeu vor fi protejaţi. Fiecare persoană care iubeşte dreptatea şi care doreşte să vadă pe acest pământ un guvern al dreptăţii şi al păcii fără sfârşit să ia acum poziţie de partea lui Dumnezeu şi a Împărăţiei Sale!