Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Arhivă Teme

 
Răspunsul Bibliei cu privire la modul de viață modern
 
    Este Biblia actuală pentru zilele noastre? Pentru multe persoane activitățile moderne sunt limitate la filme, muzica, divertisment, afaceri, discursuri politice, literatura de calitate, cadouri pentru zile de naștere, integrame. Care sunt răspunsurile Bibliei la problemele existenței? Sunt aceste răspunsuri folositoare pentru zilele noastre? Cum le putem cunoaște?
    Pentru acei care văd Biblia ca fiind nefolositoare, n-ar putea fi pentru ei o carte necunoscută? O răsfoire obișnuită într-o traducere a Bibliei care nu folosește un limbaj actual poate conduce pe cineva la o concluzie greșită cum că principiile Bibliei de asemenea nu sunt de actualitate. Pentru ca cineva să poată aprecia cu adevărat calitățile Bibliei, aceasta se face doar dobândind cunoștință din ea, indiferent dacă se folosește o traducere în limbajul actual sau nu. Adevărul este că aceia care strigă cel mai tare că Biblia este de modă veche, sunt singurii care nu s-au familiarizat cu ea și nici nu au aplicat principiile sale.
    Să ne uităm o clipă la ceea ce există în lume, ca urmare a punctului de vedere că Biblia este nefolositoare. Dacă facem aceasta, putem întreba, cât este ea de folositoare? Iubirea de bani, jaful și crima, delicvența juvenilă, închisori spraaglomerate, adulter și imoralități dintre cele mai dezgustătoare, trafic cu copii, căsătorii destrămate, mania jocurilor de noroc, uluitoarea adorare a eroilor, creșterea cazurilor de sinucidere, dependența de droguri, dependența de alcool și de baruri, naționalism provocator, revoluții, revolte și sacrificii colosale pentru zeul Marte.
    Dar cum știm că Biblia este îndeajuns de actuală pentru a a răspunde la astfel de probleme uimitoare? Deoarece Biblia a fost scrisă de oameni inspirați de Iehova Dumnezeu. Unul din scriitorii ei, spunea: “Spiritul lui Iehova vorbeşte prin mine, şi cuvântul Lui este pe limba mea.” (2 Samuel 23:2). Cine poate înțelege funcționalitatea unei mașini mai bine decât inventatorul ei? Astfel, de aceea Iehova știe ce este mai bine pentru buna funcționare a capodoperei sale a mașinăriei vieții, corpul uman.

    Biblia și știința adevărată

    Acum putem înțelege de ce Biblia trece orice test al modernismului. Criticii pot ține una și bună că ea este neștiințifică, dar unii ca aceștia arată ignoranță și nu cunoștiință. Biblia întotdeauna s-a armonizat cu știința adevărată. Teoria că pământul este un corp în spațiu care se mișcă în jurul soarelui a fost prezentată de către Nicolaus Copernic (1473-1543). Totuși, cu aproape 3000 de ani înainte de existența lui Copernic, Biblia a arătat că pământul era un corp în spațiu. “El întinde miazănoaptea asupra golului, şi spânzură pământul pe nimic.”. Magellan (1480-1521) a dovedit că pământul este rotund atunci când a navigat în jurul lumii. Însă aproape 2200 de ani înainte de timpul lui Magellan, Biblia a arătat că pământul era rotund vorbind despre Iehova că “el şade deasupra cercului pămîntului”. – Iov 26:7; Isaia 40:22.
    Biblia și arheologia? Sunt perfect de acord. Biblia spune ca omul a fost creeat perfect, că datorită păcatului Adamic, omul a degenerat, nu a evoluat ascendent. Arheologia a găsit Biblia actuală, iar pe evoluționiști niște oameni cu vederi învechite. O autoritate a declarat: “Cultura Egiptului începe la un nivel foarte ridicat și mai târziu a fost redusă la nivel îngrozitor printr-o istorie continuă a degenerării.” Despre lucrările în aur și metal a celei de-a 12-a dinastii egiptene, o enciclopedie modernă spune: “Bijutierii europeni au depășit rareori aceste lucrări.”.
    Biblia și chimia? Din nou de acord. Biblia vorbește despre aur și sticlă. Ea se referă la reacțiile acido-bazice: “Ca unul care îşi scoate haina pe o zi rece, sau varsă oţet pe silitră, aşa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire.” Ea vorbește despre originea fierului și a cuprului: “Fierul se scoate din pământ, şi piatra se topeşte ca să dea arama.” – Proverbe 25:20; Iov 28:2.
    Biblia și zoologia? Cunoașterea exactă a obiceiurilor animalelor este prezentată în Biblie. De ce chiar în secolul XIX oamenii au afirmat de multe ori că păsările de pradă vânează după miros? John James Audubon, prin experimente, a dovedit că ele vânează prin intermediul văzului. Dar cititorii Bibliei, nu au avut niciodată nevoie de experimentele lui Audubon pentru a cunoște adevărul pentru că Iov 39:29 spune despre păsările de pradă: “De acolo descoperă el prada, şi îşi cufundă privirile în depărtare după ea.”.
    Biblia și sănătatea? Aici Biblia este mult mai actuală decât mulți contemporani. Pentru aceasta ea nu recomandă pensionarea anticipată, o viață tihnită, lenea sau trândăvia. Biblia recomandă munca intensă. Doar în ultimii ani medicii au conștientizat necesitatea mișcării în cazul unei vieți ușoare și tihnite. Revista “Science Digest” din Noiembrie, 1954, a relatat prin cuvintele Dr. W. Melville Arnott, profesor de medicină la Universitatea din Birmingham, Anglia că: “Munca, chiar munca intensă, este benefică pentru o persoană – în timp ce sedentarismul poate fi dăunător ... Dr. Arnott afirma că niciunul dintre efectele cunoscute ale mișcării nu poate ataca țesuturile sănătoase. Dimpotrivă, toate efectele sunt benefice ... Sedentarismul, pe de altă parte, poate produce schimbări profunde și dăunătoare.”. Deci, sfatul Bibliei, atât spiritual cât și fizic este valabil: “Lenea te cufundă într'un somn adînc, şi sufletul molatic sufere de foame.” – Proverbe 19:15.
    Biblia și epidemiile? Cu aproape 3000 de ani înainte de cunoșterea modernă a cauzelor bolilor, Biblia conținea inderdicții în ce privește mâncarea cărnii de porc, iepure și pește, care sunt supuse contactului cu trichinoză, tenie și tularemie. De asemenea principiul carantinei pentru anumite boli este recunoscut de către Biblie.
    Biblia și medicina? Mereu actuală! Însă cât de moderne sunt remediile superstițioase ale secolului XX față de leacurile băbești? Un medic a declarat: “Este foarte surprinzător pentru mine faptul că Biblia este atât de exactă din punct de vedere medical ... În cazul tratamentelor menționate pentru furuncule, răni, etc., este corect, chiar și după standardele moderne. De asemenea în zilele noastre (1955), cunt cheltuiți anual fără rost 750.000.000$ pe medicamente și metode de tratament. Multe superstiții sunt crezute încă de un număr mare de oameni, cum ar fi că o castană în buzunar va preveni reumatismul; că atingerea unei broaște râioase va cauza negi; că purtarea unei eșarfe roșii în jurul gâtului vindecă durerea de gât; că o sacoșă de asafoetida va preveni bolile; că de fiecare dată când un copil este bolnav, el are viermișori; etc., însă nici un astfel de relatări nu sunt găsite în Biblie.” – Medicul examinează Biblia, de C. Raimer Smith.

    Principiile morale, intelectul și educația

    Principiile morale rele, mințile bolnave și educația proastă, toate acestea sunt rezultate ale zilelor și generației noastre. Principiile Bibliei nu produc nimic de acest fel. Există critici care l-au numit pe Isus Cristos un megaloman, adică o persoană care suferă de mania puterii, ca și atunci când cineva gândește că el este Napoleon. Dar pentru astfel de critici noi întrebăm: Ai auzit vreodată ceva care chiar de la depărtare să semene cu predica de pe munte, de la un on nebun? Abraham Lincoln spunea că predica de pe munte “conține esența tuturor legilor și dreptății”. Și nu numai atât, ci unul dintre psihiatrii de seamă, James Tucker Fisher, scrie în cartea sa “Câțiva nasturi lipsă: cartea cazului unui psihiatru” următoarele: “Dacă ar fi să luați totalitatea tuturor articolelor demne de încredere scrise vreodată de către cei mai competenți psihologi și psihiatrii cu privire la subiectul sănătății mintale – dacă le-ați combina și le-ați cizela eliminând excesele de exprimare, apoi să luați numai esența, eliminând tot ceea ce este în plus – și dacă ați avea toate părțile nealterate ale cunoșterii științifice exprimate concis de către cei mai valoroși scriitori în viață, ați obține un rezumat stângaci și incomplet al predicii de pe munte.”
    Oamenii de stat de cel mai înalt calibru au considerat Biblia folositoare. Istoria spune că “dintre ultimii oameni de stat echilibrați în ce privește calitățile intelectuale și morale”, unul a fost John Quincy Adams; acest președinte american a declarat: “Vorbesc ca un om al simplu către oamenii simpli; și vă spun, Cercetați Scripturile! Biblia este cartea carților, care merită a fi citită la toate vârstele și în toate condițiile vieții umane.”. William Lyons Phelps, un profesor american, a declarat următoarele: “Eu cred că a cunoaște Biblia fără a urma un colegiu este mai de valoare decât a urma cursurile unui colegiu fără Biblie.”.

    Biblia, dovedită folositoare

    Un val de religie a înghițit omenirea. Problema este cum poate cineva să-și mențină capul deasupra acestei mări de eroare? Biblia rezolvă aceasta, deoarece ea reprezintă criteriul pentru a judeca religia. Biblia este singura carte care poate demasca religia și poate ajuta pe cineva să recunoască adevărata credință. “Toate Scripturile”, scria un apostol al lui Cristos “este inspirată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.”. – 2 Timotei 3:16,17.
    Poate vreo lege rezolva cea mai mare parte a problemelor de astăzi, incluzând pe cea a războiului mondial, mai bine decât sfatul Maestrului: “Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.”? Dacă cei care se mărturisesc a fi creștini ar lua seamă această poruncă atunci nu ar mai fi nevoie de forțele poliției, de închisori sau scaune electrice. Adevărații creștini trăiesc conform celui mai înalt exemplu. – Matei 7:12
    Adulterul, curvia, furtul și beția sunt condamnate de Biblie. Răspunsul Bibliei la aceste probleme este clar. Apostolul avertizează: “Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:9,10). Pedeapsa omului pentru aceste fapte rele adeseori este înțelegerea; însă Dumnezeu este întristat. Cât de nebun este modul de viață al acesei lumi! Faptele rele conduc la moarte veșnică. Viața este folositoare, însă moartea nu.
    Cum răspunde Biblia la problema delicvenței juvenile? Ea arată că delicvența părintească este cauza acesteia. Ea sfătuiește pe părinți să “învețe pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze”, nu în sensul de a-l aștepta după o zi de școală și apoi să-l conducă pe drumul pe care trebuie. Biblia nu este de acrod cu metodele moderne de creștere a copilului. De exemplu, se arată că a permite unui copil să crească conform mofturilor sau capriciilor sale, este greșit și aceasta duce la infracțiune. “Nebunia este lipită de inima copilului”. Folosirea literală a nuielei în pedepsirea unui copil poate fi uneori necesară; Biblia recunoște aceasta: “Nu cruţa copilul de mustrare, căci dacă-l vei lovi cu nuiaua, nu va muri.”. – Proverbe 22:6; 22:15; 23:13.
    Tulburările emoționale și bolile psihosomatice abundă în zilele noastre. Si nu e de mirare! Măștile hidoase ale urii, supărării, anxietății, fricii și geloziei sunt purtate pe fețele celor mai mulți dintre oameni. Răspunsul Bibliei la aceste probleme grave se regăsește în cele două mari porunci ale vieții, stabilite de către Isus Cristos: “Să iubeşti pe Iehova, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Acesta este un sfat folositor. Acesta funcționează deoarece dragostea alungă frica și vindecă în același timp: “Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău.” – Luca 10:27; 1 Corinteni 13:4,5.
    Sunt folositoare răspunsurile Bibliei, astfel încât să poată fi puse în practică? Cu adevărat sunt folositoare! Există o dovadă vie a acestui fapt: o organizație de oamenicare aplică răspunsurile Bibliei la toate problemele vieții. Aceasta este societatea Lumii Noi a martorilor lui Iehova, creștini care zi de zi trăiesc și aplică principiile Bibliei. Indiferent de rasă sau naționalitate ei se iubesc si trăiesc în unitate unul pe altul, ei sunt feiriciți oriunde s-ar afla. În Lumea Nouă, declară Biblia, “va locui dreptatea”. Cei din societatea Lumii Noi cunosc că pentru a câștiga viața, trebuie să înceapă acum să practice dreptatea. – 2 Petru 3:13.
    Nimeni nu cunoște adevărata fericire până când nu ajunge să cunoască pe Iehova Dumnezeu și scopurile Sale. Această cunoștiința care produce bucurie poate fi obținută numai din Biblie. Acest lucru înseamnă că numai atunci când cineva dobândește cunoștiință din marea carte a instrucțiunilor vieții și la rândul său, aplică răspunsurile ei la problemele de zi cu zi ale vieții, acela începe cu adevărat să trăiască. Pentru a trece prin “poarta cea strâmtă” a supunerii față de instrucțiunile lui Dumnezeu, conduce la fericire acum și în Lumea Nouă a vieții veșnice.
    Motto-ul general al acestui sistem de lucruri este rezumat în aceasta: de la leagăn la mormânt. Este acesta folositor? Însă Biblia este actuală și folositoare, deoarece ea răspunde la cea mai mare problemă a omului: cum să trăiască pentru totdeuna. “Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire.”. De la leagăn la fericire și viață fără sfârșit – aceasta înseamnă să trăiești cu adevărat! Începe acum să trăiești! Citește Biblia! Fă aceasta din ce în ce mai mult. Studiază Biblia în compania celor din societatea Lumii Noi. Și vei învăța că viața este doar începutul pentru cei care trăiesc întotdeauna conform acestui sfat: “Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.” – 2 Timotei 3:15; Eclesiastul 12:13.