Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Arhivă Teme

 
O Lume Nouă
 
    În ciuda tuturor promisiunilor şi plângerilor oamenilor, Dumnezeu va face aceasta pe calea Lui. Ce va face? Va aduce o lume nouă dreaptă, o lume a păcii durabile, o lume fără necazuri, durere sau moarte.
    Politicienii spun că vor face ceea ce doar Dumnezeu poate face. Mesajul clerului, în loc de a arăta calea lui Dumnezeu, de cele mai multe ori sună ca al politicienilor. Episcopul G. Bromley Oxnam a declarat într-un discurs pentru Convocarea Naţională a Tineretului Metodist în Lafayette, Indiana: „Acesta va fi numit secolul în care omul a abolit războiul, a stabilit dreptatea economică şi a realizat fraternitatea rasială.” Dar Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Priviţi lucrările lui Iehova, cum face lucruri uimitoare pe pământ. El face să înceteze războaiele până la marginile pământului.” - Psalmii 46:8, 9.
    Promisiunile umane de construire a unei lumi noi paşnice au eşuat în mod repetat. Este timpul, prin urmare, pentru ca iubitorii dreptăţii să înveţe că Dumnezeu va face aceasta pe calea Lui: „Eu creez ceruri noi şi un pământ nou”, zice Iehova. Nu cu privire la promisiunile umane, ci cu privire la promisiunea lui Dumnezeu a scris apostolul lui Isus Cristos: “Apoi am vazut un cer nou si un pamânt nou; pentru ca cerul dintâi si pamântul dintâi pierisera, si marea nu mai era; ... și am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: ... ‘El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.’ Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: ‘Iată, Eu fac toate lucrurile noi.’ Şi a adăugat: ‘Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.’ - Isaia 65:17; Apocalipsa 21:1-5.
    Creştinii trebuie să înveţe că voinţa Dumnezeu se va face pe calea Lui şi la timpul Său. Iehova Dumnezeu este marele Păstrător al timpului în univers. Când El promite ceva, aceasta se împlineşte infailibil la timpul Său hotărât. Omul nu-L poate grăbi pe Dumnezeu. Şi, totuşi, uneori, creştinii mărturisiţi ajung să se plângă de calendarul lui Dumnezeu. Ei pot să sufere fizic sau în alte moduri şi tânjesc după venirea lumii noi promise a lui Dumnezeu, în care „moartea nu va mai fi; nici jale, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi.” Aceste persoane pot crede că Dumnezeu întârzie în ce priveşte promisiunile Sale. Dar noi trebuie să păstrăm mereu în minte cuvintele apostolului Petru: „Iehova nu este încet cu privire la promisiunea Sa, cum consideră unii încetineala, ci este răbdător cu voi fiindcă nu doreşte ca vreunul să fie distrus, ci doreşte ca toţi să ajungă la căinţă.” - Apocalipsa 21:4; 2Petru 3:9.
    În loc să socotim că Dumnezeu întârzie în împlinirea făgăduinţei Sale, noi beneficiem de răbdarea Lui. Să facem voia divină acum şi să-i ajutăm pe alţii să înveţe voinţa divină, ca ei să fie cruţaţi de distrugerea acestei lumi rele. Arătaţi că sunteţi în armonie cu calea lui Dumnezeu de a face lucrurile, recunoscând faptul că trăim în „zilele din urmă”, „timpul sfârşitului” acestei lumi vechi. - 2Timotei 3:1; Daniel 12:4.
    Biblia poate fi asemănată cu un calendar, calendarul lui Dumnezeu pentru realizarea scopului Său. Atunci, de ce am ignora acest calendar? De ce nu ne-am modela viaţa după calea lui Dumnezeu de a face lucrurile? Putem da înapoi ceasul universului? Noi putem ignora în mod deliberat faptele fizice şi întâmplările care alcătuiesc marele semn al „zilelor din urmă”, dar acest lucru nu schimbă programul lui Dumnezeu. Dumnezeu a stabilit un timp anume, pentru ca „zilele din urmă” să ajungă la sfârşit în punctul culminant al Armaghedonului. În ce priveşte acest timp, Domnul Isus a spus: „În ceea ce priveşte ziua şi ora aceea, nimeni nu le ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.” - Matei 24:36.
    Dacă recunoaştem că Dumnezeu va face aceasta pe calea Lui, nu vom spera că orarul Bibliei este greşit, că „zilele din urmă” va fi o perioadă lungă de timp. Într-adevăr, suntem siguri că este doar „o perioadă scurtă de timp”. (Apocalipsa 12:12) Deci, cât ar fi de nebunesc a nu recunoaşte şi a nu acţiona pe calea lui Dumnezeu de a face lucrurile! Unele persoane par să ignore calea lui Dumnezeu în mod deliberat, după cum a recunoscut un scriitor în The Christian Digest cu privire la creştinii mărturisiţi ai creştinătăţii: „Spunem de multe ori că trăim în zilele din urmă, dar acţiunile noastre dovedesc că sperăm să nu fie aşa. Lumea a trecut prin multe zile întunecate. Numai dacă am putea găsi programul corect de acţiune, noi credem că s-ar putea da ceasul înapoi cu un secol sau aşa ceva, şi să ne vedem de treburi ca de obicei.”
    „Să ne vedem de treburi ca de obicei” este un slogan pe care îl folosesc multe persoane pentru ignorarea căii lui Dumnezeu, ca să îşi poată împlini dorinţele. Noi ar trebui să ne examinăm motivele noastre. Amânăm sau ignorăm facerea voinţei divine, din cauza „să ne vedem de treburi ca de obicei”? Din cauza politicii de „a-şi vedea de treburi ca de obicei”, milioane de persoane îşi vor pierde viaţa. Imediat după ce a comentat faptul că Iehova a stabilit „ziua şi ceasul” pentru distrugerea la Armaghedon a acestei lumi, Domnul Isus Cristos a spus: „Aşa cum au fost zilele lui Noe, aşa va fi şi prezenţa Fiul omului. Căci, aşa cum erau oamenii în acele zile dinainte de potop: mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, şi n-au dat atenţie până când a venit potopul şi i-a măturat pe toţi, aşa va fi şi prezenţa Fiul omului.” - Matei 24:37-39.
    Prin urmare, acum este momentul nu pentru „a-şi vedea de treburi ca de obicei”, ci pentru a trăi conform voinţei divine, „răscumpărând orice moment prielnic, fiindcă zilele sunt rele. De aceea, nu mai fiţi iraţionali, ci înţelegeţi care este voinţa lui Iehova.” (Efeseni 5:16, 17). Răscumperi timp pentru a înţelege care este voinţa lui Iehova? Îţi faci timp pentru a învăţa căile drepte ale lui Iehova? „Iehova este drept în toate căile Sale şi plin de bunătate iubitoare în toate lucrările Sale.” (Psalmii 145:17) Calea lui Dumnezeu nu este doar singura cale dreaptă, ci şi singura care va funcţiona.
    Că lumea aceasta nu funcţionează vor recunoaşte majoritatea oamenilor, dar lumea nouă a lui Dumnezeu va funcţiona. În orice caz, nu prin planuri omeneşti va veni această lume nouă. Lumea nouă a dreptăţii vine de la Dumnezeu, prin Împărăţia Sa.
Să lucrăm în armonie cu căile lui Dumnezeu. Nu vă încredeţi în planurile făcute de om; nu vă plângeţi de răbdarea lui Dumnezeu; nu ignoraţi căile lui Dumnezeu, deoarece „vă vedeţi de treburi ca de obicei”. „Fericit este cel care se teme de Iehova, care umblă în căile sale.” - Psalmii 128:1.