Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Arhivă Teme

 
Ianuarie / 2013
„Tu împărate te uitai și iată ca ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. ” - Daniel 2:31.
Noiembrie / 2012
Tot mai multe persoane ajung la concluzia că pământul are nevoie de un guvern puternic, care să impună respect şi care să aibă suficientă putere pe tot globul. Totuşi, pentru a făuri şi a menţine o pace durabilă şi o prosperitate neschimbătoare, este nevoie de mai mult decât de un guvern mondial.
Septembrie / 2012
Cu mult timp în urmă, un om cu pricepere a spus că atunci când nu există nici o viziune oamenii pier. Pentru a evita rezultatele cumplite ale lipsei de viziune spirituală, omul are nevoie de o călăuză sigură. Acest articol te va ajuta să alegi călăuza corectă - călăuza de care depinde viaţa ta.
August / 2012
   De ce 1914?   
Ultimul secol din istoria omenirii a fost marcat de evenimente deosebite, si mai ales incepand cu anul 1914. Împrejurările au demonstrat că acele timpuri au fost cu totul aparte. Acele evenimente au schimbat istoria Universului si de atunci incoace s-au abatut asupra Pamantului o multime de necazuri si suferinte: razboie ingrozitoare, foamete si epidemii, cutremure si dezastre naturale, persecutii asupra crestinilor, degradarea societatii umane. Caracterul distinctiv al acelor vremuri a fost şi este de o importanţă deosebită pentru intreaga omenire.
Iulie / 2012
De la aruncarea din cer a lui Satan şi a demonilor săi, după ce Împărăţia lui Dumnezeu a fost născută în 1914 (A.D.), aşa cum este ilustrat la Apocalipsa 12, tot păcatul şi nelegiuirea din univers se limitează la pământul nostru şi împrejurimile lui. Dumnezeu nu le va mai da voie niciodată în ceruri. Aşa că, la sfârşitul domniei de o mie de ani a lui Cristos, când toţi cei nelegiuiţi vor fi nimiciţi, atât demoni cât şi oameni, aceasta va avea ca rezultat nu numai un pământ curat, ci şi un univers curat. Cerurile noi de peste pământul cel nou vor domni pentru totdeauna şi voinţa lui Dumnezeu se va face cu siguranţă pentru totdeauna pe pământul-paradis, aşa cum se face sus în cer. Favoarea lui Dumnezeu prin Cristos va dăinui veşnic asupra pământului şi locuitorii acestuia vor fi îndreptăţiţi la viaţă veşnică. Închinându-se pentru totdeauna lui Dumnezeu şi servindu-L cu credincioşie ca Dumnezeul Cel Prea Înalt şi Suveranul universal, ei nu-şi vor avea niciodată numele scoase din „cartea vieţii”.
Iunie / 2012
„Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb şi pe Cel ce sta pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.” – Apoc. 20:11 şi 21:1.
Mai / 2012
Este Biblia actuală pentru zilele noastre? Pentru multe persoane activitățile moderne sunt limitate la filme, muzica, divertisment, afaceri, discursuri politice, literatura de calitate, cadouri pentru zile de naștere, integrame. Care sunt răspunsurile Bibliei la problemele existenței? Sunt aceste răspunsuri folositoare pentru zilele noastre? Cum le putem cunoaște?
Aprilie / 2012
Şi toţi locuitorii pământului i se vor Închina, toţi aceia ale căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost junghiat.
Martie / 2012
Cei mai mulți oameni iubesc pacea și o doresc. Dacă această chestiune ar fi supusă la votul oamenilor, nu ar fi război niciodată. Oamenii cu inimă sinceră, care își iubesc aproapele și iubesc dreptatea, urăsc războiul.
Februarie / 2012
Este credința rațională? Care sunt dovezile pentru aceasta? De ce ar trebui să acceptăm Biblia ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu?
Ianuarie / 2012
Sunt nouăsprezece secole de când marele Învăţător al adevărului a dat această instrucţiune de despărţire micului Său grup de discipoli: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate naţiunile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al [spiritului] sfânt. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Mat. 28:18-20). Tot nouăsprezece secole sunt de când guvernatorul roman L-a întrebat pe acelaşi Învăţător: „Ce este adevărul?” şi încă sute de milioane din aşa numita „creştinătate”, de toate naţionalităţile, continuă să pună întrebarea: „Ce este adevărul?” Religia este responsabilă pentru lipsa de cunoştinţă despre adevăr a oamenilor obişnuiţi. Sutele de sisteme religioase au furat „cheia cunoştinţei” învăţând religia în locul adevărului iar, ca şi consecinţă, oamenilor nu li s-a permis să cunoască nici glasul adevărului, nici valoarea lui salvatoare. De aceea, caracterul urgent al poruncii lui Isus de a merge şi a învăţa toate naţiunile, tot ce le-a poruncit El, devine mai presant asupra celor care acum sunt cu adevărat urmaşii Lui.
Decembrie / 2011
Aceia care îşi pun speranța în promisiunile omeneşti sau chiar într-o organizaţie de naţiuni nu pot spune în mod sigur: "În speranța aceasta am fost mântuiţi". Cum ar putea ei, să aibă o speranță de mântuire? Deoarece promisiunile unei lumi mai bune de mâine nu sunt realizabile. Dacă se sprijinesc pe temeliile lor nu vor rezista. Cum ar putea o organizaţie formată din oamenii cei mai pricepuţi să dea o speranță de mântuire, când "orice om este doar o suflare"?
Precedent  1  ...  3  4  [5]  6  7  ...  10  Următor
109 Subiecte ... în ... 5/10 Pagini