Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Arhivă Teme

 
Septembrie / 2013
Crearea unor ceruri noi şi a unui pământ nou este în curs. Acesta este un motiv puternic pentru ca iubitorii adevărului, dreptăţii, libertăţii şi vieţii în pace şi fericire să manifeste o bucurie de nestăpânit. După aproape 6.000 de ani de suferinţă umană, durere şi moarte, în sfârşit este aproape alinarea permanentă şi aceasta va fi realizată chiar în această generaţie. O lume nouă curată, dreaptă şi sănătoasă se află chiar în faţa oamenilor şi ei pot intra în ea. Acum, când perspectiva pentru această lume veche este fără nicio speranţă, pentru persoanele care tânjesc după o viaţă în condiţii perfecte este timpul să se informeze şi să verifice dacă această veste bună, uimitoare, este adevărată sau nu. Dacă este adevărată - şi ea poate fi dovedită adevărată de către autoritatea supremă - atunci este raţional ca ei să se pregătească pentru aceasta, lăsând-o să le fie călăuză. Având în vedere cât de scurt este timpul, este foarte urgent ca ei să facă aşa. Aceasta îi va salva să nu aibă parte de distrugerea sigură a lumii vechi condamnate şi le va garanta o intrare fericită în lumea nouă, care va dăinui pentru totdeauna cu binecuvântări pentru locuitorii ei.
Iunie / 2013
În anii tensionaţi, când Rusia comunistă şi democraţiile capitaliste se priveau cu suspiciune, era un lucru jenant să fii bogat în bunurile acestei lumi. Biblia nu ţine partea comunismului în controversă atunci când declară la Iacov 5:1: „Ascultaţi acum voi, bogaţilor! Plângeţi şi tânguiţi-vă, din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi.”
Mai / 2013
Când se ridică această întrebare şi oamenii implicaţi sunt conducătorii guvernelor lumeşti, mulţi conducători religioşi vor răspunde cu o altă întrebare: Nu li s-a poruncit tuturor persoanelor să se supună „autorităţilor superioare”? Şi nu conducătorii diferitelor naţiuni sunt „autorităţile superioare”?
Aprilie / 2013
Unde voi petrece eternitatea? Aproape fiecare creatură umană trebuie să se confrunte cu această întrebare la un moment dat în viaţă. Cei care mor în copilărie scapă de analiza ei şi unii care sunt şterşi brusc din existenţă de un accident sau de o calamitate nu s-au gândit niciodată serios la aceasta.
Martie / 2013
„Faceţi aceasta în amintirea Mea”, a zis Isus. Cuvintele Sale în nici un chip nu ne învaţă să celebrăm comemorarea excluzând amintirea Tatălui şi Dumnezeului lui Isus, Iehova, Regele Universal. Paştele au fost o amintire a lui Iehova Dumnezeu, comemorându-se fapta justificării Sale peste Egipt, mai degrabă decât comemorarea în primul rând a mielului pascal junghiat atunci.
Februarie / 2013
„Tu împărate te uitai și iată ca ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. ” - Daniel 2:31.
Ianuarie / 2013
„Tu împărate te uitai și iată ca ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. ” - Daniel 2:31.
Noiembrie / 2012
Tot mai multe persoane ajung la concluzia că pământul are nevoie de un guvern puternic, care să impună respect şi care să aibă suficientă putere pe tot globul. Totuşi, pentru a făuri şi a menţine o pace durabilă şi o prosperitate neschimbătoare, este nevoie de mai mult decât de un guvern mondial.
Septembrie / 2012
Cu mult timp în urmă, un om cu pricepere a spus că atunci când nu există nici o viziune oamenii pier. Pentru a evita rezultatele cumplite ale lipsei de viziune spirituală, omul are nevoie de o călăuză sigură. Acest articol te va ajuta să alegi călăuza corectă - călăuza de care depinde viaţa ta.
August / 2012
   De ce 1914?   
Ultimul secol din istoria omenirii a fost marcat de evenimente deosebite, si mai ales incepand cu anul 1914. Împrejurările au demonstrat că acele timpuri au fost cu totul aparte. Acele evenimente au schimbat istoria Universului si de atunci incoace s-au abatut asupra Pamantului o multime de necazuri si suferinte: razboie ingrozitoare, foamete si epidemii, cutremure si dezastre naturale, persecutii asupra crestinilor, degradarea societatii umane. Caracterul distinctiv al acelor vremuri a fost şi este de o importanţă deosebită pentru intreaga omenire.
Iulie / 2012
De la aruncarea din cer a lui Satan şi a demonilor săi, după ce Împărăţia lui Dumnezeu a fost născută în 1914 (A.D.), aşa cum este ilustrat la Apocalipsa 12, tot păcatul şi nelegiuirea din univers se limitează la pământul nostru şi împrejurimile lui. Dumnezeu nu le va mai da voie niciodată în ceruri. Aşa că, la sfârşitul domniei de o mie de ani a lui Cristos, când toţi cei nelegiuiţi vor fi nimiciţi, atât demoni cât şi oameni, aceasta va avea ca rezultat nu numai un pământ curat, ci şi un univers curat. Cerurile noi de peste pământul cel nou vor domni pentru totdeauna şi voinţa lui Dumnezeu se va face cu siguranţă pentru totdeauna pe pământul-paradis, aşa cum se face sus în cer. Favoarea lui Dumnezeu prin Cristos va dăinui veşnic asupra pământului şi locuitorii acestuia vor fi îndreptăţiţi la viaţă veşnică. Închinându-se pentru totdeauna lui Dumnezeu şi servindu-L cu credincioşie ca Dumnezeul Cel Prea Înalt şi Suveranul universal, ei nu-şi vor avea niciodată numele scoase din „cartea vieţii”.
Iunie / 2012
„Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb şi pe Cel ce sta pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.” – Apoc. 20:11 şi 21:1.
Precedent  1  ...  3  4  [5]  6  7  ...  10  Următor
115 Subiecte ... în ... 5/10 Pagini