Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Arhivă Teme

 
De ce Biblia este practică mai ales pentru zilele noastre?
 
    Când se menționează despre Armaghedon și faptul că noi trăim în zilele din urmă ale acestui sistem de lucruri, mulți se ridică să ia în bătaie de joc și să spună că este cea mai nepractică parte din întreaga Biblie, să crezi că Dumnezeu are de gând să lupte într-o bătălie a Armaghedonului pentru a-i distruge pe cei răi și să anunțe o împărăție perfectă care va transforma pământul într-un paradis global. Și mai nepractic și mai lipsit de rațiune, spun ei, este mesajul care declară că noi trăim în zilele din urmă.
    Scripturile arată că Isus Cristos, la cea de-a doua prezență a Sa, nu vine în carne și sânge într-o formă vizibilă pentru oameni. (Ioan 14:19; 1 Corinteni 14:45) Împărăția Lui este în ceruri. El este întronat acolo. Dar El își întoarce atenția spre pământ pentru a face să fie dată o avertizare înainte de Armaghedon, bătălia Dumnezeului Cel Atotputernic, în care cei răi vor fi șterși complet de pe fața pământului la fel cum au fost cei din zilele lui Noe. Armaghedonul nu este o luptă între națiuni ci este bătălia lui Iehova, dusă prin Cristos și îngerii Săi, împotriva lui Satan, a demonilor lui și a reprezentanților lor vizibili de pe pământ. (Apocalipsa 16:14-16; 19:11-21; 20:1-3) Avertismentul este dat înainte în așa fel încât persoanele sincere care iubesc dreptatea, care vor să își folosească mintea, care nu sunt orbite de strălucirea amăgitoare și de fastul acestei civilizații, să poată discerne apropierea Armaghedonului și să facă pașii necesari pentru salvare.

    AVERTISMENT PENTRU APROPIEREA IERNII

    În Scripturi, această bătălie a Armaghedonului este ilustrată ca un timp de iarnă. Isus Cristos, vorbind despre ea ca despre cel mai mare necaz care va veni peste pământ, a asemănat-o cu asprimea iernii. - Matei 24:20, 21.
    Să luăm în considerare că anumite semne vizibile indică apropierea iernii. Cerul albastru al verii face loc cerului gri mohorât al toamnei târzii. Temperaturile scad, vânturile se întorc din sud și vin dinspre nord, cu un frig care ajunge până la oase, aducând cu ele viscole. Seva copacilor se retrage în pământ, fluxul vieții încetinește, frunzele cad, zilele devin foarte scurte. Ajungem pe calendar la timpul care arată că este vremea pentru anotimpul iernii. Din instinct, animalele apreciază însemnătatea acestor schimbări. Păsările se adună în stoluri pentru zborul spre sud. De asemenea, unele animale de uscat și de apă și anumite insecte migrează. Alte insecte fac rezerve de hrană, așa cum este albina care îngrămădește miere în stupi de-a lungul sezonului favorabil al verii și se retrage înăuntrul adăposturilor ei aprovizionate cu hrană pentru a trăi până la sfârșitul iernii. Multe alte animale se pregătesc atunci când văd semnul apropierii iernii, nu migrând sau făcând provizii de hrană în vizuini, ci schimbându-și obiceiurile de hrănire pentru a depune grăsime în propriile corpuri și îngoșându-și blana pentru a se feri de frigul care se apropie.
    Nu ar fi foarte practic pentru animale, insecte și păsări să refuze să se pregătească pentru migrație, izolare sau hibernare pentru supraviețuirea lor față de asprimea iernii. Ignorarea semnului care arată apropierea iernii ar însemna moarte. Aceste animale, păsări și insecte nu au o asemenea inteligență încât să aprecieze semnul apropierii iernii, dar Iehova Dumnezeu le-a înzestrat cu instincte care le face să acționeze pentru pregătire și autoconservare. Ar fi și mai nepractic, însă sinucigaș pentru ele, să ignore sau să refuze să asculte de stimulii lor instinctivi care-i mișcă să facă pregătirile caracteristice speciei lor.
    Omul poate citi semnele vremii, poate observa de pe calendarul său că după cronologia anotimpurilor, se apropie iarna. El poate vedea fața schimbată a cerului, frunzele care cad, zilele care se scurtează, temperaturile care scad, vânturile care se schimbă, viscolele, păsările care migrează și animalele care se îngrașă pentru hibernarea din timpul iernii. Datorită inteligenței sale, omul este capabil să înțeleagă că iarna este la ușă. Datorită inteligenței sale, omul nu are nevoie să se bizuiască pe instinct și el nu posedă nici un astfel de instinct care să-l ghideze. Isus s-a referit la abilitatea omului de a citi semnele vremii pe cer, apoi a adăugat ca un fel de mustrare că mulți oameni nu erau capabili să citească semnele timpurilor, semnul prezenței Sale și al sfârșitului lumii. Prin intermediul inteligenței, omul își dă seama de apropierea literală a iernii. Prin intermediul aceleiași inteligențe, el ar trebui să fie capabil să observe apropierea iernii Armaghedonului. (Matei 16:1-4) La fel de sigur este dat un semn al venirii Armaghedonului, un semn vizibil omului, pentru ca acesta să fie întemeiat pe baza inteligenței și nu pentru a fi simțit prin intermediul vreunui instinct, al unei intuiții sau al unei presimțiri. Ce este prin urmare, acest semn dat?
    Discipolii lui Isus i-au pus aceeași întrebare: „Spune-ne, când vor fi aceste lucruri, și care va fi semnul prezenței Tale și al sfârșitului acestui sistem de lucruri?” Ca răspuns la întrebare, Isus a spus că o națiune se va ridica împotriva altei națiuni și o împărăție împotriva altei împărății într-un război mondial, în urma cărora vor veni epidemii, lipsă de hrană și cutremure în multe locuri. Urmașii Săi vor fi urâți de toate națiunile, persecutați, unii uciși, și chiar dintre urmașii Săi mulți se vor poticni, iar unii vor urî și vor trăda pe cei care vor rămâne statornici. În ciuda opoziției, acești credincioși vor îndura până la sfârșit, propovăduind veștile bune ale împărăției stabilite, tuturor locuitorilor pământului pentru o mărturie înainte ca să vină sfârșitul la Armaghedon. Pe durata acestor întâmplări, va fi „durere printre națiuni, neștiind ce să facă din cauza urletului mării și al agitației ei, în timp ce oamenii vor leșina de frica în așteptarea lucrurilor care vor veni peste pământul locuit”. Mările agitate ale umanității se vor năpusti și vor spumega chiar împotriva lor și într-un efort inutil de a calma agitația furtunoasă, oamenii vor constitui corpuri de guvernare internaționale și le vor ridica în locul sfânt rezervat împărăției lui Cristos, pretinzând că acești înlocuitori politici vor aduce pacea și prosperitatea despre care Biblia prezice că vor veni doar prin intermediul Împărăției. Când acest lucru este văzut, Isus a spus că este timpul pentru a fugi la locul de scăpare al lui Iehova. – Matei 24; Marcu 13; Luca 21.
    Cristos a declarat de asemenea că propovăduirea evangheliei împărăției îi va separa pe oamenii de pe pământ, despărțindu-i cum desparte un păstor oile de capre, cei asemenea oilor luând poziție pentru Împărăție și câștigând viață veșnică, iar cei asemenea caprelor care se opun, fiind mânați în distrugere la Armaghedon. (Matei 25:31-46) Alte profeții arată și alte părți ale semnului apropierii Armaghedonului. Petru a vorbit batjocoritorilor care vor umbla după poftele lor, vor rânji batjocoritor la auzul avertismentului, și vor întreba: „Unde este prezența promisă a Lui? De ce, de când părinții noștri au adormit în moarte, toate lucrurile continuă să fie exact ca la începutul creației?” (2 Petru 3:3, 4). Iacov a profețit că vor fi cei foarte bogați care își vor strânge averea pentru zilele din urmă, că ei nu vor da plata muncitorilor, dar că nimic din toate acestea nu le va folosi în zilele mâniei Sale la Armaghedon (Iacov 5:1-6). Să lăsăm ca 2 Timotei 3:1-5, 12, 13 să întregească tabloul împrejurărilor din zilele din urmă:
    „Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniţi. Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii, şi se vor amăgi şi pe ei înşişi.”
    Profețiile Bibliei arată că în decursul acestui timp al necazurilor fără precedent, al lucrării de predicare și al divizării oamenilor, Cristos va începe să domnească în mijlocul dușmanilor Săi, iar la punctul culminant al acestei perioade, va izbucni Armaghedonul. (Psalmii 110:1, 2; Apocalipsa 11:15-18) Apoi, cu privire la aceste serii de întâmplări vizibile, Isus a concluzionat: „De la smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi. Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri.” (Matei 24:32-34) Începând din 1914, nu a văzut generația noastră războaie mondiale, foamete, epidemii, cutremure, persecuția și uciderea martorilor lui Iehova, și încă propovăduirea în lumea întreagă a veștilor bune că Isus Cristos este întronat în puterea Împărăției în ceruri? Nu vedem noi de asemenea, suferința națiunilor, oameni cu frică pentru ceea ce văd că urmează să se întâmple, cele mai rele situații de delincvență atât adultă cât și juvenilă, milioane de iubitori de plăceri mai degrabă decât de Dumnezeu dar care îmbracă o formă ipocrită de devotament evlavios, și în sfârșit, Liga Națiunilor și acum Națiunile Unite care caută să conducă lumea și pe care liderii lumii, religioși și politici, au ridicat-o în slăvi ca pe singura speranță pentru pace și ca „expresia politică a împărăției lui Dumnezeu pe pământ”? Mai mult decât atât, aceste lucruri au început să se întâmple la timp, pentru că întocmai cum calendarul nostru ne spune când trebuie să sosească iarna, la fel cronologia Bibliei ne-a spus că aceste evenimete urmau să înceapă în anul 1914 A.D. Prin urmare, generația noastră este generația care va vedea începutul și sfârșitul acestor lucruri, inlcusiv Armaghedonul.

    SEMNUL COMPLEX

    Și acesta este un punct care nu trebuie trecut cu vederea. Toate aceste întâmplări combinate constituie un semn. Fiecare în parte nu este un semn propriu-zis. Este doar o parte din acest semn complex. Este ca în cazul iernilor literale. Simplul fapt că zilele se scurtează nu dovedește iminența iernii. Zilele devin mai scurte din luna iulie. Doar căderea frunzelor nu dovedește nimic. Din unii copaci cad frunze în timpul anului iar altora le cad frunze din cauza bolii sau secetei. Chiar cerul de vară poate deveni gri pentru un timp și se pot stârni furtuni neregulate sau perioade de frig pot veni în toamna târzie; dar nici una dintre acestea luate separat nu dovedesc sosirea iernii. Dar când toate situațiile menționate mai înainte sunt prezente, atunci ele împreună indică în mod cert apropierea iernii.
    Așa stau lucrurile cu evenimentele din zilele din urmă. Când aceste evenimente sunt menționate ca indicând zilele din urmă, multe persoane spun că astfel de lucruri s-au întâmplat în trecut, că istoria se repetă, că părinții noștri au spus că aceste evenimente s-au întâmplat în zilele lor și că lor li se spusese că zilele din urmă vor fi în timpul lor. Ideea este că oamenii au interpretat în mod greșit evenimentele. Ei nu au apreciat că nu doar unul, două sau o jumătate din aceste lucruri trebuie să fie văzute, ci toate. Semnul nu înseamnă doar războaie, sau foamete, sau epidemii, sau cutremure, sau persecuții, sau predicare a evangheliei sau situații de teamă, dezorientare și delincvență. Nici unul din aceste evenimente luate separat nu semnifică faptul că ne aflăm în zilele din urmă. Dar când TOATE aceste întâmplări vor trece peste o generație, în ordinea sau seriile prezise, fără nici una lipsă, atunci TOATE ACESTE LUCRURI ÎMPREUNĂ VOR CONSTITUI UN SEMN.
    Când vedem acest semn complex, este timpul să luăm în seamă avertismentul lui Isus de a fugi la organizația lui Dumnezeu pentru salvare în timpul Armaghedonului. Amânarea ar fi fatală pentru noi, și din acest motiv Isus, având în minte timpul iernii Armaghedonului, a spus: „Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat. Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum, şi nici nu va mai fi.” (Matei 24:20, 21) Este prea frig pentru a fugi în acel timp de iarnă și prea târziu pentru salvare în perioada sabatului. Cu acea ocazie, Iehova va fi cel care va lucra prin intermediul lui Cristos la Armaghedon, pentru a-Și justifica Numele. Dacă vrem să facem ceea ce este necesar și să fugim pentru a ne pregăti să supraviețuim Armaghedonului, trebuie acum să discernem semnul, să îl recunoaștem, să aflăm cerințele lui Iehova pentru noi și să ne luăm precauțiile elementare ascultând exact acum sfatul Său despre cum putem rezista furtunii Armaghedonului.
    Pentru noi, a ignora acum semnul complex al apropierii Armaghedonului ar fi fatal pentru noi exact cum ar fi pentru rândunică să refuze să zboare în sud, sau pentru marmotă să hiberneze, ori pentru albină să-și facă provizii de mâncare pentru iarnă. Ni s-ar întâmpla așa cum este declarat la Ieremia 8:20: „Secerișul a trecut, vara s-a terminat iar noi nu suntem salvați.”

    CEA MAI PRACTICĂ ACUM, ÎNAINTE DE ARMAGHEDON

    Cu Armaghedonul prevăzut pentru această generație, putem aprecia de ce Biblia este practică în special pentru zilele noastre. Nu numai că rezistă acuzațiilor nechibzuite aruncate asupra ei de oameni de știință și de atei; nu numai că îl dovedește pe Dumnezeu adevărat și pe oameni mincinoși, pe aceia care ar face-o ridicolă și inutilă; nu doar că aplicarea principiilor sale drepte ar elimina majoritatea necazurilor care torturează sferele sociale, economice, politice și militare ale acestei lumi; nu numai că preceptele ei aplicate în relațiile umane de fiecare zi ar îndepărta tensiunea nervoasă și ar așeza tovărășia plăcută la locul ei; nu doar pentru toate aceste motive copleșitoare este Biblia atât de practică pentru noi acum, dar în primul rând este practică, deoarece ea ne va trasa drumul prin furtuna periculoasă a iernii Armaghedonului și ne va ghida pe porțile unei lumi noi mult mai înviorătoare și durabilă decât oricare primăvară literală ar putea exista vreodată. – Isaia 2:2-4; 11:6-9; Apocalipsa 21:1, 4.
    Dacă acceptăm și urmăm acum Biblia ca pe ghidul nostru practic, după Armaghedon vom privi peste distrugerea realizată de mânia dezlănțuită a lui Iehova Dumnezeu. Vom vedea dărâmăturile acestei civilizații care a fost prea mândră și îngâmfată. Împrăștiate pe fața pământului vor zace cadavrele acelor oameni practici, realiștii încăpățânați ai acestei lumi, deștepții care au considerat Biblia neștiințifică, cei nelegiuiți care au considerat Biblia contradictorie, filozofii religioși care au considerat Biblia legendară, fanaticii înguști la minte care au făcut Cuvântul Său ridicol și fără valoare, și masele celor orbi care au urmat aceste călăuze oarbe și care au considerat Biblia nepractică pentru viață în era atomică a lumii. Toți sunt orbiți de Satan Diavolul, care este el însuși cea mai mare călăuză oarbă a acestui sistem rău de lucruri. (Matei 15:14; 23:16-26; 2 Corinteni 4:4) Noi nu vrem să culegem roadele unei astfel de orbiri. Nu vrem să fim orbi ca unii ca aceștia, până când albul arată negru și negrul arată alb, până când ceea ce este practic arată nepractic și ce este nepractic arată practic. Să lăsăm această lume veche să ne batjocorească și să ne facă proști și ignoranți. Nu este o surpriză, deoarece aceasta a fost de asemenea prezisă:
    „Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării: dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris: Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi, şi voi nimici priceperea celor pricepuţi. Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni, şi Grecii caută înţelepciune; dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru Iudei este o pricină de poticnire, şi pentru Neamuri o nebunie; dar pentru cei chemaţi, fie Iudei, fie Greci, este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. … Înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor. Şi iarăşi: Domnul cunoaşte gândurile celor înţelepţi. Ştie că sunt deşarte.” – 1 Corinteni 1:18-29; 3:18-21.
    În cuvântul lui Dumnezeu există înțelepciune pentru cei îndeajuns de înțelepți să țină seama de ea, și totuși făcând aceasta ei apar ca nebuni în ochii acestei lumi vechi. De asemenea, semnul sigur al zilelelor din urmă și al apropierii timpului de iarnă distructiv al Armaghedonului poate fi discernut acum. Deoarece acesta este ca o nebunie și este nepractic pentru această lume, noi nu avem nici un motiv să-l privim astfel și să fie atât de nepractic încât să murim împreună cu lumea. Nu permite Bibliei tale să se umple de praf! Studiaz-o! Beneficiază de înțelepciunea ei! Apreciază-i caracterul practic! Conformează-te principiilor ei, supune-te poruncilor ei și ai protecția divină pe care ea o promite celor ascultători. Vei avea speranța supraviețuirii iernii Armaghedonului care va lua prin surprindere și va îngheța în gheara rece a mormântului pe majoritatea oamenilor. Nu ignora semnul apropierii Armaghedonului, nu mai mult decât ignoră animalele venirea iernii. La fel cum ele țin seama de stimulii lor instinctivi pe care Dumnezeu le-a sădit în ele pentru a se pregăti, la fel și tu acționează cu ajutorul inteligenței primite de la Dumnezeu în timp ce privești în jurul tău, vezi semnul complex al sfârșitului acestui sistem rău de lucruri și pregătește-te să treci prin el în conformitate cu proviziile lui Iehova. Intră în viața veșnică într-o lume nouă, liberă de păcat și suferință, necazuri și moarte. Este singura cale practică acum, în mijlocul acestei lumi vechi muribunde. Și de vreme ce Biblia este singura carte care face clară această cale, ea este Cartea Practică, în special pentru zilele noastre.