Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Arhivă Teme

 
Să depăşim temerile acestei generaţii
 
    Te temi de lucruri rele? Majoritatea oamenilor se tem. Aceasta se datorează lipsei de cunoştinţă despre cauza temerilor lumii. Acest articol demonstrează că tu poţi depăşi cu adevărat teama şi poţi găsi fericirea şi încrederea care provin din cunoştinţă.
    Teama a cuprins această generaţie. Pretutindeni, oamenii se tem. Ei se tem de insecuritate, de foamete, de boală, de vecini, de guverne, de război, de cunoştinţă. De aceea Adlai Stevenson a declarat: „Tragedia zilelor noastre este climatul de teamă în care trăim.”
    Situaţia tensionată dintre cele două state coreene precum şi perpectiva unei noi crize mondiale economice creşte mai mult teama printre naţiuni.
    De-a lungul istoriei, ori de câte ori au existat momente de criză sau dezastru, oamenii tot mai priveau spre viitor, dacă nu cu încredere, cel puţin cu speranţă. Acum, lucrurile s-au schimbat.
    Chiar înainte ca puterea distructivă a bombei cu hidrogen să fie înţeleasă pe deplin, Dr. Harold C. Urey, laureat al Premiului Nobel şi om de ştiinţă în domeniul atomic, a declarat: „Libertate de frică? Vom mânca în frică, vom dormi cu frică, vom trăi în frică şi vom muri în frică.”

    Depăşirea fricii prin cunoştiinţă

    „În pierderea cu uşurinţă a optimismului unei generaţii precedente”, în 1955, secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite a declarat: „noi nu trebuie să acţionăm ca şi cum ne-am fi pierdut, de asemenea, convingerea profundă a predecesorilor noştri despre valoarea cunoştinţei”. Totuşi, aceasta s-a întâmplat cu masele mari ale omenirii. Acestea se tem de cunoştinţă, cea mai bună armă de combatere a fricii. Deci, să nu ne temem de cunoştinţă. Care este acea cunoştinţă de o importanţă capitală pentru depăşirea fricii? Este cunoaşterea înţelesului caracteristicilor ciudate ale acestei generaţii, teama ei fără precedent la nivel mondial şi frica de viitor.
    Cine poate să ne dea cheia înţelegerii acestor lucruri? Desigur, este inutil să asimilăm spaimele mintale ale oamenilor cuprinşi de teamă, care admit că bâjbâie în întunericul fricii. Mai degrabă trebuie să mergem la cineva care vorbeşte cu autoritate, şi anume Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos. Ca răspuns la o întrebare referitoare la încheierea acestui sistem de lucruri, cel mai mare profet care a trăit vreodată a declarat: „Se va ridica naţiune contra naţiune şi împărăţie contra împărăţie, vor fi mari cutremure de pământ şi dintr-un loc în altul epidemii şi lipsuri de alimente, şi vor fi privelişti înfricoşătoare.” - Luca 21:10, 11.
    „Privelişti înfricoşătoare” au fost astfel prezise ca un semn al „zilelor din urmă”, Aceste „privelişti înfricoşătoare” în sine nu alcătuiesc semnul „zilelor din urmă”, dar atunci când acestea apar împreună cu alte vaiuri prezise asupra unei generaţii, aşa cum se întâmplă acum, semnul „zilelor din urmă” devine vizibil.
    Aceste „privelişti înfricoşătoare” nu au fost privelişti obişnuite, felul de temeri pe care omul le-a avut de multe ori. Oh, nu, pentru că marele Profet a subliniat unicitatea acestor „privelişti înfricoşătoare” atunci când a spus că vor fi „pe pământ nelinişte a naţiunilor, care nu vor şti ce să facă din cauza mugetului mării şi a agitaţiei ei, în timp ce oamenii vor leşina de frică şi în aşteptarea lucrurilor care vor veni asupra pământului locuit.” (Luca 21:25, 26) Să observăm ce înseamnă acest lucru: în primul rând, astfel de nelinişte şi frică în rândul naţiunilor încât nici cei mai abili oameni de stat nu vor putea găsi o cale de ieşire; cu alte cuvinte, o astfel de frică la nivel mondial fără precedent în istoria omului. În al doilea rând, oamenii „vor leşina de frică”. De ce? Din cauza „aşteptării lucrurilor care vor veni”, a fricii de viitor. Caracteristicile ciudate ale timpului nostru marchează împlinirea profeţiei lui Isus.
    Majoritatea oamenilor, atunci, se tem de lucruri rele. Aceştia se tem de vecinii lor sau se tem de naţiuni. Mai degrabă, ei ar trebui să se teamă de Armaghedon. Ar trebui să se teamă de acesta deoarece va distruge lumea lor şi pe ei, de asemenea, dacă rămân cu ea. Dar această masă a omenirii este ignorantă. Şi ignoranţa hrăneşte frica de lucruri rele. Deci, acum este timpul pentru a privi faptele în faţă fără teamă, mai ales din moment ce aceasta este generaţia care stă faţă în faţă cu Armaghedonul. Isus a avertizat: „Adevărat vă spun: Această generaţie nu va trece nicidecum până nu se vor întâmpla toate lucrurile [inclusiv Armaghedonul].” - Luca 21:32.
    Într-adevăr, tu nu trebuie să te temi nici chiar de Armaghedon dacă obţii cunoştinţă şi acţionezi pe baza acestei cunoştinţe. De ce? Deoarece problemele şi evenimentele care alcătuiesc semnul „zilelor din urmă”, atrag după sine bucurie, nu tristeţe, încredere, nu frică. Sună ciudat? Nu şi atunci când am auzit aceste cuvinte ale Învăţătorului, cuvinte care spun adevăraţilor creştini să jubileze când văd lumea în starea ei fără precedent de teamă, cu războaiele sale, neliniştea naţiunilor, teama de viitor, cutremure, foamete şi alte vaiuri: „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, ridicaţi-vă şi înălţaţi-vă capul, pentru că eliberarea voastră se apropie.” - Luca 21:28.
    Eliberarea într-o lume nouă dreaptă este posibilă. Acesta este motivul pentru care apostolul Petru, după ce vorbeşte de distrugerea acestui sistem de lucruri, merge mai departe cu asigurarea mângâietoare: „Dar, potrivit promisiunii Sale, noi aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, iar în ele va locui dreptatea.” (2Pet. 3:13). Deci, toate problemele şi temerile lumii sunt un motiv de bucurie, deoarece înseamnă chiar acest lucru: sunt un preludiu al noii lumi drepte a lui Dumnezeu.
    Însă cunoştinţa despre temerile din lume nu este de ajuns. Cineva trebuie să continue să câştige cunoştinţă despre cauza fricii care a cuprins lumea. Fără această cunoştinţă, cineva se luptă cu un duşman pe întuneric. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, aruncă lumină asupra duşmanului omului, cel ce generează teama, cel mai mare duşman al lui Iehova, şi anume Satan Diavolul. Nu e de mirare că pământul este cuprins de nelinişte: din 1914, ca urmare a unui război în cer, Satan a fost aruncat la pământ, unde acum dă naştere la primejdie şi violenţă. Biblia ne luminează, la Apocalipsa 12:7-10, 12:
    „În cer a izbucnit un război: Mihael şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul, iar balaurul şi îngerii lui au luptat şi ei, dar acesta n-a biruit, nici nu s-a mai găsit loc pentru ei în cer. Astfel, balaurul cel mare şarpele cel vechi, cel numit Diavol şi Satan, care induce în eroare întregul pământ locuit, a fost aruncat jos; el a fost aruncat pe pământ, iar îngerii lui au fost aruncaţi împreună cu el.” Rezultatul: „Vai de voi, pământ şi mare, pentru că Diavolul a coborât la voi cuprins de o mânie mare, ştiind ca nu mai are decât puţin timp.”

    Să facem din Iehova ajutorul nostru

    Ştiind acum că noi trăim în cel mai minunat timp din istoria omenirii, tu eşti în situaţia de a învinge teama. Dar trebuie să urmezi calea de a câştiga cunoştinţă. Fă-ţi timp pentru aceasta. Studiază Cuvântul lui Dumnezeu adu-ţi aminte că Biblia sfătuieşte: „Un om înţelept este mai bun decât un om puternic, şi un om care are cunoştinţă decât un om care are putere, căci prin călăuzire înţeleaptă porţi războiul, iar victoria stă într-o mulţime de sfătuitori.” Din moment ce un „om care are cunoştinţă” este mai bun decât un „om care are putere”, el este cel echipat pentru a birui teama. Prin obţinerea călăuzirii înţelepte de la sfătuitori, regii şi conducătorii duc războiul. Deci, pentru a purta război împotriva fricii şi, cu un astfel de inamic extraordinar ca Satan Diavolul, tu ai nevoie de cei mai buni sfătuitori. Nu există sfătuitori mai buni decât Iehova Dumnezeu şi Isus Cristos. Urmează-Le sfatul. Dând atenţie sfatului Cuvântului lui Dumnezeu, vei purta războiul cu succes şi vei putea să-ţi însuşeşti cuvintele: „Iehova este ajutorul meu, nu mă voi teme.” - Prov. 24:5, 6, AT; Evr. 13:6.

    Climatul iubirii

    Chiar mai mult decât credinţă şi cunoştinţă este necesar pentru depăşirea temerilor acestei generaţii. Cineva trebuie să renunţe la climatul de frică şi să intre în climatul iubirii. De ce? Pentru că „în iubire nu există teamă, ci iubirea perfectă alungă teama.” (1Ioan 4:18) Ce fel de iubire este aceasta care „alungă teama”? Numai o astfel de iubire identificată de Isus ar putea fi atât de puternică. Este iubirea cuprinsă în cele două mari porunci ale vieţii: „Să-L iubeşti pe Iehova Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată mintea ta.” „Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” - Mat. 22:37-39.
    A-l iubi pe Iehova înseamnă a înceta să te mai temi de oameni. Într-adevăr, este o nebunie să te temi de oameni. Ei nu-ţi pot da viaţă. Dumnezeu poate. Oamenii pot lua viaţa cuiva, dar nu pot lua dreptul la viaţa viitoare în lumea nouă. Dar Dumnezeu poate! Deci Isus sfătuieşte: „Să nu vă fie frică de cei ce ucid corpul, dar nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de cel care poate să distrugă atât sufletul cât şi corpul în Gheenă.” „Teama de om aduce o cursă”, dar „teama de Iehova este curată, durează pe vecie.” În cele din urmă, iubirea pentru Iehova este demonstrată prin respectarea poruncilor lui: „Aceasta este ceea ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu: să respectăm poruncile Lui.” – Mat. 10:28; Prov. 29:25; Ps. 19:9; 1Ioan 5:3.
    Şi în cazul aproapelui nostru, noi trebuie să-l iubim, nu să ne temem de el. Iubirea va izgoni frica. Cel mai bun mod de a arăta iubire pentru aproapele este sa-i ducem un mesaj care risipeşte frica, şi anume vestea bună despre lumea nouă a lui Iehova.
    Da, spune altora despre singurul remediu pentru o lume a fricii, lumea nouă a lui Dumnezeu. Pentru că acea lume nouă va fi o lume a liniştii şi păcii, a vieţii şi sănătăţii, a fericirii şi bucuriei. Trecute vor fi temerile de tot felul! Fără teamă mai mult de viitor. Fără poliţe de asigurare, nici chiar asigurare de viaţă, pentru că Iehova garantează viitorul tău: „Căci, după cum cerurile noi şi pământul nou, pe care le voi face, vor rămâne înaintea mea, zice Iehova, aşa vor rămâne sămânţa şi numele vostru.” (Isaia 66:22) Niciodată, niciodată nu va mai exista frica de boală sau frica de moarte, pentru că Dumnezeu „va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moartea nu va mai fi; nici jale, nici strigăt, nici durere nu va mai fi.” (Apoc. 21:4). Şi oamenii nu se vor mai teme de frică niciodată, pentru că libertatea de frică va fi o realitate absolută. Dumnezeu spune astfel: „Fiecare va sta sub viţa lui şi sub smochinul lui şi nimeni nu-i va face să le fie frică: căci gura Lui Iehova al oştirilor a vorbit.” (Mica 4:4) Climatul de frică va fi cedat locul climatului de iubire.
    Chiar acum poţi avea libertatea de temerile acestei generaţii. Dobândeşte cunoştinţă, credinţă şi iubire. Un alt pas este necesar. Ai nevoie de un climat de iubire acum; ai nevoie de un climat de curaj acum. Dacă te asociezi cu lumea veche, vei fi contaminat cu frică. Mai degrabă asociază-te cu oamenii fără teamă şi împărtăşeşte-te din curajul lor. Da, înfruntă viitorul cu încredere, cu lipsa de frică a societăţii Lumii Noi, ne-eşuând niciodată să arăţi iubire pentru aproapele tău, invitându-l să se alăture martorilor lui Iehova şi, acum, „spune-le celor cu inima neliniştită: „Curaj, nu vă temeţi!” - Isaia 35:4.