Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Arhivă Teme

 
Viața transformată prin înnoirea minții
 
    De la naștere până la moarte majoritatea oamenilor își conformează viața după anumite principii sau standarde. Unii oameni își conduc viața după anumite legi stricte, după unele norme morale, după educația primită în copilărie sau alții sunt la polul opus, lipsiți de orice fel de moralitate. Astfel oamenii ajung să trăiască conform unor filosofii și învățături omenești, să se conformeze unor obiceiuri și tradiții purtate de generații la rând fără să își pună întrebarea dacă ceea ce fac este plăcut sau nu înaintea lui Dumnezeu, Creatorul lor. Totuși noi ne putem transforma viața într-un mod care să ne poată fi folositor atât nouă, cât și aproapelui nostru, astfel încât să putem plăcea lui Iehova Dumnezeu. Aceasta înseamnă să ne întoarcem către Cuvântul Său și să îl urmăm!
    Întorcându-ne de la tradiţiile şi filozofiile oamenilor acestei lumi, prin acceptarea cuvântului lui Dumnezeu, noi vom ajunge să apreciem mai mult comparaţia pe care Iehova o face între El Însuşi şi omul obişnuit, cu vedere şi minte îngustă, atunci când spune: „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Iehova. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de înalte căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre”. Acest cuvânt al Său este adevărat, deoarece El îl sprijină şi-l face să devină adevărat, căci adaugă: „Căci după cum ploaia şi zăpada se coboară din cer şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă; tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voinţa Mea şi va prospera în lucrul pentru care l-am trimis” (Isaia 55:8-11). Măreţia gândurilor şi căilor Sale este mult superioară nouă. Infailibilitatea cuvântului Său îl face să fie adevărata cunoştinţă şi călăuza sigură pentru noi.
    De aceea viața noastră are nevoie de o schimbare, iar această schimbare a vieţii trebuie să înceapă cu minţile noastre. Apostolul Pavel face acest lucru clar, atunci când spune creştinilor care trăiesc în mijlocul acestui sistem de lucruri: „Nu vă mai conformaţi acestui sistem de lucruri, ci transformaţi-vă prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi constata voi înşivă voinţa cea bună, plăcută şi perfectă a lui Dumnezeu”. Pavel apelează la îndurarea sau mila pe care Dumnezeu a arătat-o, ca un stimulent pentru noi, pentru a începe această transformare a vieţii. - Romani 12:1,2.
    Creierul nostru este o creaţie minunată a lui Dumnezeu. Modul în care acesta funcţionează stârneşte admiraţia şi mirarea chiar şi savanţilor materialişti ai acestei lumi. Prin faptul că ne-a dăruit un creier, Creatorul nostru ne-a înzestrat cu minte. Mintea este cea mai vitală parte a firii noastre, deoarece din ea provin gândurile noastre. Ea este acea capacitate a conştiinţei noastre cu care adunăm informaţie, apoi folosim raţiunea şi ajungem la concluzii, care credem că sunt îndreptăţite. Tu poţi stabili o regulă sau o lege de acţiune pentru mintea ta. Este recomandabil să stabilim o regulă bună pentru sănătate mintală, deoarece mintea acţionează după o regulă mintală. Dacă îţi întorci mintea spre rău, ea va urma acea regulă de acţiune în direcţia rea şi va merge mai departe pe această cale. Nu numai tendinţele tale păcătoase înnăscute îţi înclină mintea spre rău, ci şi lumea sau sistemul acesta de lucruri, care tinde să-ţi facă mintea să fie atrasă spre lucruri josnice. Mai mult decât atât, „dumnezeul acestui sistem de lucruri”, Satan Diavolul, împreună cu toţi demonii lui nevăzuţi, încearcă să arunce asupra noastră o putere nevăzută şi să ne controleze modul de gândire, pentru a-l înjosi şi a-l îndepărta de la „Dumnezeul adevărului”. Din această cauză, tu nu vei putea schimba niciodată această lume cu una bună, dar ea te poate schimba după asemănarea ei, dacă îi vei permite. Atotputernicul Dumnezeu nu va schimba această lume, ci în curând El o va distruge împreună cu toţi cei care se conformează acesteia.
    Creatorul nostru, care ne-a construit creierul complex şi ne-a dăruit cu minte, înţelege mecanismul şi funcţionarea lui mai bine decât orice universitate de psihologie sau psihanaliză a aşa numitei „ere a creierului”. El descoperă instantaneu orice înclinaţie a minţii omului şi ştie cu siguranţă la ce îl va conduce aceasta. De aceea, El încurajează înclinaţiile bune şi ne avertizează cu privire la consecinţele fatale care urmează unei înclinaţii rele. El ne poate ajuta cel mai bine să ne înnoim minţile pentru a ne transforma viaţa în aşteptarea apropiatei lumi noi. Cum? Dăruindu-ne cuvântul Său sfânt în scris. Dacă ne dorim o astfel de trasnformare în viața noastră nu ne putem permite să ne supunem psihologilor şi filozofilor acestei lumi. Noi nu ne putem permite să-i lăsăm să gândească în locul nostru. Noi trebuie să adunăm informaţie de la o sursă mai înaltă, mai pură, mai trainică decât această lume, anume de la Dumnezeu prin Cuvântul Său.
    În cuvântul Său sacru, Dumnezeu ne descoperă care sunt gândurile şi căile Sale. Cuvântul Său ne face cunoscut scopul glorios pe care El l-a conceput pentru creaturile Lui de aici, de pe pământ. Prin Cuvântul Său ne informează care este voinţa Sa cu privire la noi, ca să ne putem armoniza vieţile cu ea şi să câştigăm aprobarea Lui. Aşadar, prin intermediul Cuvântului Său noi am făcut cunoştinţă cu El. Prin el, noi învăţăm să-L iubim şi să-L adorăm, da, învăţăm să dorim să facem voinţa Sa. Cuvântul Său nu este o literă moartă. El este încărcat cu o mare putere, pentru a ne modifica personalitatea şi viaţa pentru adevărata dreptate. Cei care permit cuvântului Său să le influenţeze mintea cunosc adevărul spuselor lui Pavel: „Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi puternic; este mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri şi pătrunde până acolo încât desparte sufletul de spirit şi încheieturile de măduva lor şi poate să discearnă gândurile şi intenţiile inimii.” (Evrei 4:12). El ne cercetează interiorul şi ne arată cât de păcătoşi suntem. De asemenea, el se dovedeşte adevărat în lumina profeţiilor care s-au împlinit în trecut şi a celor care se împlinesc acum. Aşadar, cuvântul lui Dumnezeu ne susţine convingerea.
    Având cuvântul lui Dumnezeu în minţile noastre, noi deţinem o nouă forţă pentru a ne dicta legea minţii şi de a ne corecta gândirea şi calea vieţii. Acum vedem cât de inutile sunt toate planurile şi proiectele acestei lumi, cum stau ele în pragul unei eşuări complete şi cât de deşarte sunt toate filozofiile, căile şi gloria ei. Pe noi nu ne va mai preocupa să ne potrivim acestei lumi şi dumnezeului ei fals. Astfel, noi vom dorim să fim asemenea lui Cristos, ca personalitate. Aceasta este calea ce trebuie urmată, potrivit cuvintelor lui Pavel: „Trebuie să vă dezbrăcaţi de vechea personalitate care corespunde purtării voastre de altădată şi care se strică potrivit dorinţelor ei amăgitoare; … trebuie să vă înnoiţi în forţa care vă îndrumă mintea şi să vă îmbrăcaţi cu noua personalitate, care a fost creată după voinţa lui Dumnezeu, în adevărata dreptate şi bunătate iubitoare.” (Efeseni 4:22-24). Deoarece ea este creată după cuvântul lui Dumnezeu şi prin puterea cuvântului şi a spiritului Său, noua noastră personalitate este creată într-adevăr potrivit voinţei lui Dumnezeu.
    Noi nu ne putem permite să ne întoarcem şi să ne reluăm vechile obiceiuri, imitând această lume şi supunându-ne standardelor ei false, nedrepte. Odată cu fiecare nouă descoperire a adevărului şi scopului lui Dumnezeu, viaţa noastră trebuie să treacă prin noi transformări, în armonie cu adevărul. Printr-un studiu continuu, progresiv şi prin punerea în practică a cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să ne instruim mintea în modul corect de gândire. Noi trebuie să privim lucrurile aşa cum le priveşte Dumnezeu. Trebuie să ne aranjăm treburile conform scopului Său descoperit. Noi trebuie să ne ţinem mintea fixată asupra Lui şi asupra voinţei Sale. Numai în felul acesta vom fi capabili să Îl iubim în continuare mai presus de orice. Cea mai mare poruncă a Sa, după aprecierea lui Isus, este aceasta: `Să-L iubeşti pe Iehova Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată mintea ta`. Aceasta este cea mai mare şi cea dintâi poruncă.” (Matei 22:37, 38). Dar nu putem face aceasta dacă permitem acestei lumi rele, pe care Dumnezeu o condamnă la nimicire, să ne modeleze mintea şi să ne umple cu ideile şi ţelurile ei. Noi trebuie să adunăm gândurile lui Dumnezeu din cuvântul Lui şi să medităm cu plăcere la ele.
    Când ne transformăm mintea, înnoind-o după cunoştinţa pe care o obţinem din Biblie, prin care Dumnezeu ne vorbeşte, atunci constatăm noi înşine „voinţa lui Dumnezeu cea bună, plăcută şi desăvârşită”. Voinţa omului imperfect şi păcătos eşuează aşa uşor de la dreptate, dar voinţa lui Dumnezeu este foarte bună, perfectă. Niciodată nu este cel mai bine ca noi să împlinim propria voinţă egoistă sau voinţa oricărei alte creaturi, căci asemenea voinţă nu este plăcută lui Dumnezeu. Numai cea exprimată de El este plăcută, deoarece voinţa Sa nu va putea niciodată să dea greş sau să ducă la dezamăgire. Ea nu omite nimic. Ea furnizează tot ce este necesar pentru propria Sa justificare dreaptă şi pentru mântuirea noastră veşnică. De aceea, ea este o voinţă desăvârşită. Făcând voinţa Lui, noi dovedim că Îl iubim. Dacă noi nu dorim să dispărem pentru totdeauna împreună cu această lume condamnată, trebuie să ne dovedim care este voinţa lui Dumnezeu şi s-o împlinim cu credincioşie. „Lumea trece, şi dorinţa ei la fel, dar cine face voinţa lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna.” (1Ioan 2:17). Aceasta înseamnă viaţa veşnică.
    De ce ne-am uita vreodată înapoi la lucrurile acestei lumi? Să privim înainte cu noua viziune mentală pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-o dă. Biblia este cea mai progresistă Carte din lume, care anticipează viitorul. Sub instruirea ei, să ne pregătim pentru viaţă în lumea nouă a dreptăţii, pe care ea o descrie atât de încântător. Cu mintea transformată, instruită după modul de gândire al lui Dumnezeu, să ne fixăm dorinţele şi speranţele asupra lucrurilor pe care lumea nouă ni le oferă. Să sprijinim Împărăţia lui Dumnezeu care va guverna acea lume nouă prin Cristos. Să ne păstrăm mintea înnoită, vorbind şi altora despre lucrurile pe care le-am învăţat din cuvântul lui Dumnezeu, slăvindu-L în felul acesta pe El şi Împărăţia Lui şi ajutând astfel spre salvare pe cei ce ne ascultă. Apoi, fie că vom muri înainte de războiul universal al Armaghedonului sau vom supravieţui prin protecţie divină, fie că ne vom trezi la învierea din morţi sau vom trece vii prin sfârşitul final al acestei lumi vechi, noi vom intra în lumea nouă plini de bucurie, cu o minte înnoită după voinţa lui Dumnezeu, în armonie cu glorioasa lume nouă. Ce început splendid al vieţii va fi acela, sub un nou sistem de lucruri, şi toate acestea din cauză că noi am studiat cuvântul lui Dumnezeu, l-am învăţat şi l-am ascultat, ca astfel „Dumnezeu să fie găsit adevărat”.