Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Arhivă Teme

 
Împărăţia lui Dumnezeu este aproape!
 
    Istoria rasei umane cunoaşte experienţele eşuate ale regilor, conducătorilor şi ale împărăţiilor omeneşti. Unele din aceste experienţe le-am putut vedea chiar cu ochii noştri. Prin urmare, este evident că modul de guvernare pământesc exercitat de către om nu s-a dovedit a fi cea mai bună formă de guvernare. Nu putem trece cu vederea evenimentele şi faptele istoriei şi nu putem scuza rezultate obţinute, spunând că tot mai bună este guvernarea omului decât nici un fel de guvernare. Sistemele de guvernare omeneşti au avut ca rezultat divizarea lumii într-un mod înspăimântător; ele nu au putut aduce în existenţă o omenire unitară, libertate, pace, fraternitatea paşnică şi iubitoare a tuturor raselor, limbilor şi familiilor.
    Dacă ne folosim de puterea raţiunii, putem observa că sistemele de conducere umane au fost şi sunt speranţe zadarnice. Starea actuală în care se găseşte omenirea este după cum spune şi Biblia "fără speranţă şi fără Dumnezeu în lume" (Efeseni 2:12). Chiar o nouă ordine modială ce va uni toate guvernele pământului nu va fi în stare să clădească o lume mai bună - mai multe eşecuri puse laolaltă nu au ca rezultat succesul; şi la urma urmei tot o guvernare omenească este. Din acest motiv fundamental, dacă întreaga omenire va fuziona într-o uniune mondială, aceasta nu va face posibil pentru rasa umană să se salveze singură din stările care o apasă de şase mii de ani. Întreaga omenire trebuie să se întoarcă în altă parte decât spre ea însăşi, pentru adevărata speranţă şi pentru realizarea ei.
    Există o putere superioară tuturor oamenilor care să înţeleagă ce este fundamental greşit cu întreaga umanitate şi să aibă înţelepciunea de a aplica un remediu, fără părtinire - acela este Creatorul ei. O lume liberă nu poate fi întemeiată decât prin mâna lui Dumnezeu, acela care i-a dat viaţă şi care nu doreşte decât binele creaţiunii Sale. Singurul Dumnezeu Adevărat al cărui nume este Iehova, de la începutul creaţiunii Sale a avut un scop: acela de a oferi omului o lume plină de binecuvântări, o lume a vieţii fără sfârşit, o lume a fericirii, a păcii şi libertăţii, care va dăinui veşnic. EL este "Dumnezeul speranţei" care a promis realizarea tuturor acestor lucruri prin Împărăţia Sa, un guvern perfect în care va domni dreptatea. "Noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui dreptatea." (2 Petru 3:13).
    Nici un guvern sau domnitor politic, nici o religie omenească nu poate oferi o astfel de speranţă. Promisiunile sunt uşor de rostit din partea unora, însă este imposibil pentru ei să ofere o speranţă sigură. Dar ceea ce la oameni este imposibil, este posibil şi realizabil pentru Atotputernicul Dumnezeu Iehova. Împărăţia lui Dumnezeu prin fiul Său Isus Cristos este singura speranşă în care ne putem pune nădejdea şi despre care să fim siguri că va fi împlinită. Această speranţă se bazează pe temelia solidă a Cuvîntului Său, Biblia, care nu se schimbă.
    Rugăciunea "Tatăl Nostru" rostită de către fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, ne-a fost transmisă şi nouă prin intermediul scrierilor evanghelice ale Bibliei. Fiecare cuvânt al acestei rugăciuni este de o importanţă desăvârşită în legătură cu scopul lui Iehova Dumnezeu cu privire la creaţiunea Sa. Astfel putem cita câteva din cuvintele acestei rugăciuni: "Vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ" (Matei 6:10). Această exprimare nu se limitează la o simplă idee religioasă despre Dumnezeu, care trebuie acceptată în inimile noastre ale tuturor aici jos pe pământ şi cam atât. Dacă am gândi astfel, am fi ignoranţi cu privire la "Împărăţia lui Dumnezeu" prin Isus Cristos. Studiind cuvintele Scripturii, vom putea observa că înţelesul cuvintelor din această rugăciune este deosebit de orice idee religioasă.
    După ce Isus Cristos şi-a dat viaţa pământească ca preţ de răscumpărare pentru noi, a fost înviat din morţi şi s-a înălţat la dreapta Tatălui Său unde a aşteptat o vreme până când Iehova Dumnezeu i-a zis: "Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi!" (Psalmi 110:2) Aceste evenimente au avut loc mai cu seamă de la începutul primul război mondial, în anul 1914 şi au fost însoţite de semnele prezentate de către Isus Cristos apostolilor săi în Matei 24:6,7. Toate acestea reprezintă semnele prezenţei lui Isus Cristos ca Rege al lui Iehova Dumnezeu. Din acel an, 1914, Împărăţia lui Dumnezeu a for întemeiată în cer în urma "războiului ceresc": "Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. ... Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpânirea Hristosului Lui ..." - Apocalipsa 12:7-10
    De asemenea, atunci când rostim cuvintele rugăciunii: "Vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ", este uşor de înţeles că Biblia nu sprijineşte ideea religioasă a unei vieţi în ceruri. Ci această Împărăţie, după cum a fost stabilită în cer, astfel va fi întemeiată şi pe acest pământ. Noi cerem lui Dumnezeu să aducă în existenţă această Împărăţie, ca împlinire a voinţei Sale pe acest pământ, la fel cum aceasta s-a întâmplat în cer. Din această cauză pământul, ca o lucrare Divină, este demn de a fi o locuinţă veşnică pentru toţi acei oameni care doresc în mod sincer să se închine Adevăratului Dumnezeu Iehova.
    Dar ne întrebăm în continuare: "Cât de aproape este Împărăţia lui Dumnezeu?".
    Astăzi, mai mult ca oricând înainte, cuvintele apostolului Petru devin din ce în ce mai evidenţiate - "Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape." (1 Petru 4:7). Acest "sfârşit al lucrurilor" nu înseamnă deloc sfârşitul sau distrugerea completă a pământului, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu spune: "pământul va rămâne veşnic în picioare" (Eclesiastul 1:4). Acestea sunt idei religioase sau ale ştiinţei moderne, după care, sfârşitul lumii înseamnă distrugerea completă a pământului. Împărăţia lui Dumnezeu va veni, însă nu pentru a nimici acest pământ, ci pentru nimicirea sistemului rău al lucrurilor de sub conducerea demonilor, cât şi pe susţinătorii acestui sistem. Dumnezeu va întemeia Împărăţia sa pentru a dura veşnic: "Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată, şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic." (Daniel 2:44). Prin faptul că sistemele actuale vor fi distruse, lumea va fi eliberată de tot ce este rău şi atunci va fi într-adevăr loc pentru pace şi dreptate. Omenirea nu a reuşit să distrugă până în prezent răutatea şi nedreptatea, nu a reuşit să aducă unitate. Numai Împărăţia lui Dumnezeu, prin fiul Său Isus Cristos este sigura care va nimici tot ce este rău şi aceasta este o veste bună ştiind că în curând se va termina cu răutatea, depravarea, războiul, boala şi toate urmările lor pline de suferinţă.
    Acest sfarşit "este aproape" deoarece cuvintele Bibliei cât şi evenimentele prezente dovedesc acest lucru. Starea omenirii a ajuns la fel ca în zilele lui Noe; oamenii, în general, sunt interesaţi mai mult de orice altceva decât de Împărăţia lui Dumnezeu; Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, a devenit pentru unii "o carte învechită" care nu merită atenţie sau care "este prea greu de înţeles" ... şi astfel s-a ajuns la o stare de indiferenţă generală faţă de credinţa în Dumnezeu sau există doar o formă superficială de evlavie "doar de ochii lumii". Biblia ne descoperă că în zilele din urmă aceste lucruri se vor întâmpla - 2 Timotei 3:1-5. Semnele cât şi profeţiile Biblice dovedesc clar şi evident că acest sistem de lucruri este foarte aproape de sfârşit. De aceea putem declara în mod convingător că "Împărăţia lui Dumnezeu este aproape!".
    Totuşi acest "sfârşit al lucrurilor" va aduce un nou început. Sfârşitul lumii nu ar trebui să fie un lucru din cauza căruia ar trebui să ne întristăm. Oare trebuie să ne întristăm când ştim că o Lume Nouă, dreaptă, a lui Dumnezeu este gata să fie întemeiată? Să ne întristăm când ştim că "dumnezeul acestei lumi", Satan diavolul, urmează să fie nimicit împreună cu tot ceea ce este rău? Acest guvern va realiza pentru omenire asemenea lucruri pe care nici un alt guvern politic omenesc nu a fost capabil să ofere în tot decursul istoriei umane. Acestă Împărăţie Divină va fi diferită de toate guvernele omeneşti prezente neputincioase, prin faptul că va elibera pământul de sub stăpânirea demonilor, va da viaţă veşnică tuturor acelora care de bună voie şi cu inimă sinceră vor deveni supuşii ei şi va binecuvânta pe toţi cei care vor trăi. Toate aceste lucruri se vor face pentru lauda şi justificarea marelui nostru Creator, al cărui Nume va fi sfinţit prin Împărăţia Sa, aşa cum cerem şi în rugăciune "Sfinţească-se Numele Tău!".
    Având credinţă în Iehova Dumnezeu şi în Împărăţia Sa prin Isus Cristos, să fim siguri că numai aceasta este singura speranţă adevărată. Să lăsăm dar pe Iehova Dumnezeu să guverneze pământul după voinţa Sa Divină prin Împărăţia Sa; acesta este nu numai cel mai folositor, cât şi cel mai raţional cuget pe care ar trebui să-l avem în inimă. Prin urmare, este pentru binele tuturor să ne întoarcem spre Dumnezeu pentru guvernarea noastră.