Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Arhivă Teme

 
Iulie / 2008
Prima venire a mântuitorului Mesia, a fost un eveniment deosebit, aşteptat de către mulţi credincioşi în urmă cu aproape 2000 de ani. A fost timpul când hotărârile lui Iehova Dumnezeu trebuiau împlinite conform cuvintelor Sale: “Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit … Eu am spus, şi Eu voi împlini; Eu am plănuit şi Eu voi înfăptui.” (Isaia 46:10,11). Când s-a născut Mesia, în ce împrejurări a venit EL pe acest pământ ... despre aceste lucruri Biblia ne vorbeşte într-o frumoasă profeţie: cea despre cele “70 de săptămâni” din Daniel cap.9.
Iunie / 2008
„În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de spirit sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da spiritul să vorbească.” - Fapte 2:1-5.
Aprilie / 2008
Cina de amintire. Ce reprezintă aceasta? Cînd a fost tinută şi în ce perioadă a zilei? Ce semnificaţie au simbolurile folosite? Cine se poate împărtăşii din acestea? Desigur această sărbătoare nu este cu totul nouă sau necunoscută pentru nici un creştin şi totuşi o examinare atentă a faptelor este în folosul fiecărui om temător de Dumnezeu.
Martie / 2008
Din cauza multitudinii de tradiţii, obiceiuri şi religii oamenii au opinii relative în ceea ce priveşte Paştele. Totuşi toată lumea este de acord cu un lucru: sărbătoarea Paştelui este una din cele mai importante sărbători din calendarul anual! În această temă, Vestitorul îşi propune să vestească adevărul cu privire la Paşte, în ceea ce priveşte originea şi însemnătatea acestuia.
Februarie / 2008
Isus Christos a zis „Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” Ioan 10:10 Viaţa este cel mai important lucru pentru om. “Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu.” Ioan 17:3 Ce subiect emoţionant a abordat Fiul lui Dumnezeu spunând: Viaţa veşnică !.... Se ridică câteva întrebări. De unde ştim că există viaţă veşnică ? Dacă da, de ce nu o posedă omenirea ? De ce nu poate aştepta omul ca ştiinţa să-l pregătească pentru viaţă veşnică ? Sau întorcându-ne spre Dumnezeu şi respectând legea mozaică putem spera de a primi viaţa veşnică ? Sau este reală doctrina nemuriri sufletului ? Putem cumpăra cu bogăţia noastră materială viaţa veşnică ? Numai cum o putem avea ? Sunt diferite religii şi multe şi diferite concepţii asupra acestor întrebări, şi anume, cu privire la ce va aduce viitorul omenirii.
Ianuarie / 2008
Ce ne îndreptăţeşte înaintea Creatorului? Suntem noi consideraţi drepţi inaintea lui Dumnezeu necondiţionat? Cum şi cînd numele nostru ar putea fi scris în "cartea vieţii"?
Decembrie / 2007
Este ziua de 25 decembrie ziua naşterii Domnului Isus Christos? În tot ceeace se întâmplă în această sărbătoare se promovează adevărul lui Dumnezeu sau obicieiurile popoarelor? La aceste întrebări se va răspunde în acest subiect, dar decizia personală a fiecărui om reflectă hotărârea lui de a urma fie adevărul sfintei scripturi fie învăţăturile de datină omenească atît de diferite iar în acest caz nefolositoare.
Octombrie / 2007
Care este scopul ”Marelui Păstor”, cum s-a îngrijit Iehova Dumnezeu prin "Păstorul Său cel Bun" de strângerea "oilor" sale? Cum continuă astăzi să răsune "glasul Bunului Păstor" adică Vestea Evangheliei despre Împărăţia lui Dumnezeu conform cuvintelor lui Isus: ” Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” (Matei 24:14)?
August / 2007
Cui trebuie să oferim toată lauda şi cinstea: lui Iehova Dumnezeu sau oamenilor? Prin intermediul buzelor şi a faptelor noastre, trebuie să lăudăm pe cel care merită, pe Iehova Dumnezeu, Cel Prea Înalt şi Atotputernic. „Căci Iehova este mare şi foarte vrednic de laudă, El este de temut mai presus de toţi dumnezeii; căci toţi dumnezeii popoarelor sunt idoli, dar Iehova a făcut cerurile.” 1 Cronici 16:25,26. „Eu strig: Lăudat să fie Iehova, şi sunt izbăvit de vrăjmaşii mei". Psalm 18:3
Precedent  1  ...  6  7  8  9  [10]  
117 Subiecte ... în ... 10/10 Pagini