Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Arhivă Teme

 
SPERANȚA NAȚIUNILOR
 
    Pentru călăuzirea oamenilor dezorientaţi de astăzi, este scris într-un limbaj inspirat, mai întâi afirmat la Isaia 42:4 şi reafirmat sute de ani mai târziu la Matei 12:20, 21: „Până va face să biruie judecata şi în numele Lui vor spera naţiunile”. Termenul „naţiuni” înseamnă oamenii cu bunăvoinţă de pe întreg pământul, iudei şi națiuni deopotrivă.     Multe milioane mărturisesc că sunt urmaşi ai lui Isus Cristos şi totuşi, majoritatea acestora sunt fără speranţă, deoarece sunt în neștiință despre scopurile Tatălui Său, Iehova Dumnezeu. După secole de funcţionare a unui sistem religios numit „creştinism organizat”, popoarele din „creştinătate” sunt fără speranţă. Au fost puse înaintea poporului diverse şi numeroase planuri formulate de oameni şi de organizaţii făcute de om, şi aceste planuri au promis oamenilor ajutor şi binecuvântări. Popoarele s-au temut de oameni ca lideri, s-au încrezut în ei şi din acest motiv au fost conduse în cursa duşmanului. Ei au eşuat să se încreadă în Dumnezeu şi în Cuvântul Său, Biblia. „Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în DOMNUL n-are de ce să se teamă” (Prov. 29:25). Oamenii egoişti au făcut şi au promulgat aceste planuri diferite, iar domnitorul nevăzut Satan Diavolul a înşelat popoarele lumii, deci a condus întreaga lume în cursa lui. Prin urmare, naţiunile pământului se află sub stăpânirea acestui nelegiuit, Diavolul. – 1Ioan 5:19.
    Numai cei care s-au încrezut în Domnul şi care Îl servesc cu loialitate, potrivit sfântului său Cuvânt, au scăpat de cursele celui nelegiuit. (Ps. 119:110; 2Tim. 2:26) Prin intermediul şi cu ajutorul diferitelor sale instrumente lumeşti, Satan i-a orbit pe oameni cu privire la adevărul despre scopul lui Iehova. În timpurile trecute popoarele au avut speranţă în planurile oamenilor, dar acum aceste planuri au eşuat toate şi oamenii sunt trişti şi năpăstuiți. (Prov. 13:12) Nici o persoană nu poate avea o speranţă reală, dacă este fără cunoştinţă despre Dumnezeu şi Împărăţia Lui. Singura speranţă pentru oamenii naţiunilor este numele lui Iehova şi al Cristosului Său, deoarece Împărăţia lui Dumnezeu sub Cristos este cea care va justifica numele lui Iehova şi va aduce alinare oamenilor cu bunăvoinţă.
    Cea mai mare dintre toate chestiunile ce trebuie hotărâtă este justificarea numelui lui Iehova. Toate celelalte chestiuni sunt secundare acesteia. Salvarea omenirii sau a unei părţi din ea va fi o justificare a numelui lui Iehova şi Îi va dovedi supremaţia, dar salvarea creaturilor umane nu este lucrul cel mai important. Iehova ar putea nimici întreaga rasă şi ar putea face una nouă, şi făcând aşa El n-ar încălca dreptatea în nici un fel. Pe de altă parte, punând înaintea creaturilor umane adevărul şi dând viaţă veşnică celor care Îl ascultă de bună voie, păstrându-şi integritatea faţă de Dumnezeu, rezultatul este să-Şi justifice numele şi aceasta este spre folosul creaturii care ascultă. Când cei nelegiuiţi vor fi nimiciţi şi celor care Îl iubesc pe Dumnezeu şi sunt ascultători li se va da viaţă veşnică, aceasta va dovedi că numai Iehova este Cel Suprem şi demn de toată închinarea şi tot serviciul îmbucurător. Aceasta va rezolva pentru totdeauna chestiunea supremaţiei şi atunci toată creaţia va vedea că numai celor ascultători le va da Cel Preaînalt viaţă veşnică. În felul acesta va fi slăvit numele Regelui uns al lui Iehova, Isus Cristos, în al cărui nume El aduce îndreptăţire şi speranţă de viaţă pentru cei ascultători.
    Iehova l-a făcut pe Isus Cristos servul sau unsul Său pentru a-I justifica numele. El l-a numit pe Iubitul Său Isus ca lider al tuturor celor care vor primi vreodată viaţă. De aceea, la Isaia 55:3, 4 este scris: „Luaţi aminte şi veniţi la Mine, ascultaţi şi sufletul vostru va trăi; căci Eu voi încheia cu voi un legământ veşnic, ca să întăresc îndurările Mele faţă de David [Iubit]. Iată, l-am pus martor pe lângă popoare, cap şi stăpânitor al popoarelor”. Cei care urmează cu loialitate şi succes pe Conducător trebuie să aibă credinţă şi încredere în El şi să-i asculte poruncile. Ei trebuie să facă aşa cum face Conducătorul; şi pentru că Isus Cristos şi-a păstrat integritatea faţă de Iehova Dumnezeu, alţii care trăiesc trebuie să facă la fel. El îi conduce mai întâi pe cei care îi asociază cu El în Împărăţia Lui în cer, şi după aceea pe toţi oamenii care primesc viaţă veşnică pe pământ.
    Iehova a trimis pe iubitul Său Fiu pe pământ pentru a pune mărturie despre adevăr şi toţi care îşi păstrează integritatea faţă de Dumnezeu trebuie să audă adevărul şi să asculte de el, aşa cum este declarat de Isus Cristos. (Ioan 18:37) Prin intermediul lui Isus Cristos, Iehova scoate dintre oameni un popor pentru numele Său. Acum, ca marele justificator al numelui lui Iehova, Isus Cristos porunceşte acestor scoşi să ‘predice această evanghelie a Împărăţiei ca mărturie pentru toate naţiunile’. (Mat. 24:14) Aceasta înseamnă că ei trebuie să asculte această poruncă pentru a-şi păstra integritatea faţă de Iehova.
    Chestiunea supremaţiei trebuie acum să fie rezolvată pentru totdeauna, deoarece acesta este timpul fixat al lui Iehova pentru a o rezolva. El şi-a adunat organizaţia capitală Sion şi a făcut pe poporul Său de legământ scos din lume o parte a acestei organizaţii, iar lor le zice: „Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă; şi afară de Mine nu este alt Dumnezeu; … Nu vă temeţi şi nu tremuraţi; căci nu ţi-am vestit şi nu ţi-am spus Eu de mult lucrul acesta? Voi Îmi sunteţi martori!” (Isa. 44:6-8) Prin urmare, rămăşiţa unsă a martorilor lui Iehova trebuie să se încreadă complet în El şi să-I vestească numele fără frică. Acum se apropie timpul când El va da oamenilor ocazia finală de a hotărî în cine să se încreadă şi pe cine să servească. Deoarece l-a făcut pe Isus Cristos Justificatorul Lui, Iehova vorbeşte acum marelui Său Serv şi Martor, Isus Cristos, şi zice: „Aşa zice Iehova Dumnezeu, Cel care a creat cerurile şi le-a întins; Cel care a întins pământul şi ce este pe el; Cel care dă suflare oamenilor de pe el şi spirit celor care umblă pe el; Eu, Iehova, te-am chemat în dreptate, te voi ţine de mână, te voi păzi, şi te voi da ca legământ al poporului, ca lumină a naţiunilor; să deschizi ochii orbi, să scoţi prizonierii din închisoare şi pe cei care stau în întuneric în temniţă”. (Isa. 42:5-7, ARV) Această profeţie nu spune că Isus Cristos a fost însărcinat să-i ducă pe oameni în cer, ci spune că a fost însărcinat să deschidă ochii orbi şi să-i informeze despre adevăr, ca ei să aibă ocazia să aleagă pe cine să servească. Cei care cred în numele Domnului Isus Cristos, marele Răscumpărător şi Justificator al numelui lui Iehova, au motiv de speranţă. Ei trebuie atunci să fie ascultători de Iehova, Cel Suprem. Prin urmare, toţi care îşi păstrează integritatea faţă de Dumnezeu, vor dovedi în această măsură că Satan este mincinos, şi astfel vor avea o parte în justificarea numelui lui Iehova.
    Când Isus a îndurat multă suferinţă, şi în felul acesta a continuat să fie ascultător de Tatăl Său, El a fost făcut Justificatorul numelui Tatălui Său. Din acest motiv, Iehova l-a făcut pe Isus Cristos „dreapta şi braţul Lui cel sfânt” pentru a-I împlini scopul de a dovedi propria Lui supremaţie. Prin urmare, Iehova este Cel care câştigă victoria asupra duşmanilor Săi; dar El obţine această victorie prin intermediul iubitului Său Fiu ca instrument al Său. El îl face pe Fiul Său acest instrument sau justificator, deoarece Fiul a fost ascultător sub suferinţă. În armonie cu aceasta, Iehova a făcut să fie scris la Psalmii 98:1, 2: „Cântaţi DOMNULUI o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta şi braţul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor. DOMNUL şi-a arătat mântuirea, Şi-a descoperit dreptatea înaintea națiunilor”. Această CÂNTARE DE VICTORIE o cântă acum cu bucurie rămăşiţa unsă de martori şi însoţitorii lor pământeşti în auzul „neamurilor” sau a naţiunilor. Iehova este Cel care îi salvează pe cei ascultători şi le dă viaţă veşnică; şi El face aceasta din pricina propriului Său nume mare. Salvarea lor este o justificare a numelui Său şi această justificare acţionează în mod benefic pentru oricine îşi dovedeşte integritatea.
    Toate persoanele normale doresc să aibă viaţă, să locuiască în pace şi să se bucure de lucrurile pe care le-a dat Dumnezeu. Nici o creatură umană nu poate realiza aceste binecuvântări dorite până când nu află de unde vin şi ce trebuie să facă pentru a le obţine. Iehova Dumnezeu l-a trimis pe pământ pe iubitul Său Fiu ca omul să creadă în El ca Justificator al lui Dumnezeu şi Răscumpărător al omului şi să trăiască, nu să piară. Aceasta înseamnă că, fără cunoştinţă, deci fără credinţă, omenirea ar pieri. Viaţa omului perfect Isus a furnizat preţul de răscumpărare pentru cei care cred, dar ca omul să culeagă foloasele din acesta, el trebuie să-I cunoască pe Iehova Dumnezeu şi pe Isus Cristos şi să aleagă să fie ascultător de legile drepte ale Împărăţiei Lui. (Ioan 17:3) Iehova a făcut îngrijiri ca oamenii să afle şi El pune asupra martorilor Săi privilegiul şi obligaţia de a le vesti acum că speranţa lor este Împărăţia Lui prin Isus Cristos.
    Este aproape momentul crucial când chestiunea de importanţă capitală trebuie să fie rezolvată. Satan îşi exercită toată puterea în încercarea de a câştiga, dar va pierde cu siguranţă. Diavolul mai degrabă i-ar nimici pe toţi oamenii decât să vadă pe vreunul din ei servind pe Dumnezeu. Satan continuă să-i asuprească pe oameni, să le mărească sarcinile şi aceasta îi duce la disperare, aşa cum este prezis la Apocalipsa 12:12. În încercarea de a scoate lumea din încurcătură, conducătorii continuă să pună mari sarcini asupra oamenilor. Nu există absolut nimic în această lume în care oamenii pot spera. De aceea, persoanele sincere sunt în disperare.
    Distingându-se cu îndrăzneală, în contrast cu starea mizerabilă a lumii vechi, se află îngrijirea graţioasă a lui Iehova Dumnezeu pentru omenirea ascultătoare. El l-a făcut pe Isus Cristos justificatorul Său şi a pus numele lui Cristos deasupra oricărui alt nume în afară de al Său, şi îi invită pe oameni să audă de marele Lui Rege şi să afle importanţa numelui Său. Cei din rămăşiţa grupei alese, aflaţi încă pe pământ, au fost făcuţi martorii lui Iehova şi li s-a poruncit să le arate oamenilor cu bunăvoinţă Împărăţia lui Iehova şi pe marele Său Rege. Numele lui Isus Cristos sprijină Împărăţia lui Iehova, care-L va justifica pe Iehova şi va aduce salvare prin sângele lui Isus Cristos, de aceea ‘în numele Lui vor spera naţiunile’. Nu există nici un alt nume pe care l-a dat Dumnezeu sub cer în care oamenii naţiunilor pot spera, sau în care ei pot fi salvaţi în vreun fel, aşa cum declara Petru. (Faptele 4:12) Prin urmare, martorii lui Iehova trebuie să îndrepte atenţia oamenilor spre această unică speranţă, singura completă.
    Este de aşteptat ca martorii lui Iehova să poată pună mărturie despre numele lui Iehova Dumnezeu şi Împărăţia Lui fără să fie supuşi persecuţiei şi suferinţei? Cu siguranţă nu! Diavolul a adus multe persecuţii asupra lui Isus în încercarea de a-şi dovedi partea sa în chestiunea aflată în discuţie şi de a împiedica punerea mărturiei de către Isus referitor la Dumnezeu şi Împărăţia Sa. În mijlocul unei mari suferinţe, Isus a continuat până la sfârşit să pună mărturie despre adevăr, să-şi păstreze nevinovăţia şi astfel să dovedească faptul că Dumnezeu este adevărat. Cei care s-au asociat cu El, şi în special rămăşiţa unsă şi însoţitorii lor de pe pământ, trebuie să sufere în mod asemănător din mâinile lui Satan, deoarece ei duc mărturia lui Isus Cristos, marele Rege. În acelaşi timp, ei trebuie să-şi păstreze nevinovăţia, învăţând să asculte prin lucrurile pe care trebuie să le sufere. (2Tim. 3:13) Dar există o reală bucurie în necaz, atunci când ştim că necazul este adus asupra noastră deoarece facem ce este bine, în ascultare de poruncile lui Dumnezeu.
    Pe măsură ce martorii lui Iehova merg înainte şi vestesc cu îndrăzneală numele lui Iehova Dumnezeu, al Regelui Său şi Împărăţia Lui, este de aşteptat că vor avea parte de persecuţii şi suferinţe. Cei care îi persecută cu bună ştiinţă pe martorii lui Iehova şi se împotrivesc Împărăţiei lui Dumnezeu, se însemnează acum pentru măcelul care va veni peste toţi potrivnicii în bătălia zilei celei mari a Dumnezeului Cel Atotputernic, la Armaghedon. Ei îşi pun hainele identificării; şi oamenilor trebuie să li se spună că singura lor speranţă este în numele marelui Justificator al lui Iehova Dumnezeu şi ei trebuie să se identifice ca fiind de partea Sa. La timpul fixat, Iehova va porni la luptă pentru propriul Său popor şi astfel îi va îndreptăţi pe martorii Lui care şi-au păstrat cu loialitate integritatea faţă de El, vestind numele Lui şi al Regelui Său. – Zah. 14:3.