Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Arhivă Teme

 
PE PĂMÂNT, DUPĂ ARMAGHEDON
 
    Oamenii doresc pace; dar se poate prezice că atunci când este declarat un alt război vor răspunde, deoarece le este poruncit să facă astfel şi ei se tem şi sunt puşi în pericol de guverne, dacă nu răspund.
    Războiul cauzează ură. Unul dintre marile beneficii pe care oamenii le vor avea sub guvernarea teocratică dreaptă a lui Isus Cristos este că El va opri toate războaiele şi va semăna iubire în inimile lor. Rezultatul va fi pace durabilă şi de aceasta se vor bucura pentru totdeauna oamenii cu bunăvoință care vor supravieţui războiului final, universal, bătălia Armaghedonului, acum aproape. Cu nouăsprezece secole în urmă, oştirea îngerească a vestit acest mesaj de bucurie în auzul păstorilor martori: „Glorie lui Dumnezeu în locurile prea înalte şi pace pe pământ printre oamenii cu bunăvoință!” (Luca 2:14, Rotherham) Aceasta rezolvă definitiv chestiunea că aceia care se vor bucura de „guvernarea şi pacea Lui” sunt oamenii cu bunăvoinţă faţă de Dumnezeu. Toţi aceştia trebuie să creadă şi vor crede că Iehova este Dumnezeul Atotputernic, Cristos este Regele şi Împărăţia Sa este speranţa omului.
    Prin profetul Său (Isaia 2:2-4), Iehova prezice întemeierea guvernului Său drept, înălţându-l deasupra tuturor guvernelor pământeşti, care trebuie să piară în Armaghedon, şi El declară că acolo trebuie să vină oamenii cu bunăvoință din toate „naţiunile”: „popoarele se vor duce cu grămada la el şi vor zice: veniţi, să ne suim la muntele [simbol al guvernului] DOMNULUI, la casa [templul] Dumnezeului lui Iacov [Israel], ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui [ale dreptăţii]. Căci din Sion [capitala organizaţiei lui Dumnezeu] va ieşi Legea şi din Ierusalim [Ierusalimul cel nou] cuvântul DOMNULUI. El va fi Judecătorul națiunilor, El va hotărî între un mare număr de popoare; aşa încât din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug şi din suliţele lor cosoare; nici un popor nu va mai trage sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa războiul”.
    Cu privire la Regele Său, pe care Iehova l-a pus pe tron în 1914 A.D. pentru a conduce lumea, este scris (Isaia 9:6,7): „domnia va fi pe umărul lui”; El este „Prinţul Păcii”; şi „El va face ca domnia lui să crească şi o pace fără sfârşit va da tronului Său”. Aceasta va însemna pentru oamenii pământului pace universală. Ororile războiului vor pieri pentru totdeauna, niciodată nu va mai fi un alt război. Când oamenii cu bunăvoință vor afla şi vor înţelege acest adevăr, ei vor cânta de bucurie. - Vezi Psalmul 97:1.
    Animalele munţilor şi ale pădurilor sunt în duşmănie cu omul. Ele încearcă să-l omoare pe om şi omul le omoară pe ele. Sub guvernul drept al Domnului, pacea va fi întemeiată pentru totdeauna chiar şi între animalele sălbatice şi om. Desigur că Dumnezeu cunoaşte limbajul animalelor şi al păsărilor cerului şi El le va vorbi în limbajul lor propriu şi va linişti teama lor de om, iar pacea va fi pentru totdeauna stabilită între animalele sălbatice şi om. Profeţia lui Osea 2:18, cu privire la Israelul spiritual, ilustrează de asemenea condiţia viitoare a omului pe pământ, sub guvernul Său, care spune: „În ziua aceea, voi încheia pentru ei un legământ cu fiarele câmpului, cu păsările cerului şi cu târâtoarele pământului, voi sfărâma din ţară arcul, sabia şi orice unealtă de război şi-i voi face să locuiască în linişte”. Cu privire la guvernarea Sa dreaptă şi la pacea ei, este scris despre Cristos, Regele: „dreptatea va fi brâul coapselor Sale şi credincioşia brâul mijlocului Său. Atunci, lupul va locui împreună cu mielul şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu şi vitele îngrăşate vor fi împreună şi le va mâna un copilaş; vaca şi ursoaica vor paşte la un loc şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de ţâţă se va juca la gura bortei năpârcii şi copilul înţărcat va băga mâna în vizuina basilicului. Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa DOMNULUI, ca fundul mării de apele care-l acopăr.” - Isaia 11:5-9.
    Sub guvernele prezente nesatisfăcătoare, oamenii în general nu simt siguranţă pentru proprietatea lor, pentru copiii lor sau pentru vieţile lor. Conducerea totalitară, dictatorială, se menţine în multe ţări, deşi în unele ţări oamenii îşi aleg reprezentaţii pentru diferitele departamente de guvernare, dar aceştia sunt depăşiţi de interesele egoiste. Totuşi, asemenea stări nu vor fi posibile sub guvernarea lui Dumnezeu, deoarece acel guvern va fi unul drept şi toţi oamenii vor fi la fel. Nu va fi nici bogat, nici sărac. Cel arogant va fi înjosit din poziţia sa înălţată şi cel sărac şi umil va fi înălţat, pentru ca toţi să poată avea o poziţie egală înaintea marelui Judecător drept şi cinstit. Omul va fi în siguranţă în casa şi pe proprietatea lui. Atunci, oamenii vor construi case şi vor locui în ele ca în proprietăţile lor. Ei nu le vor construi ca alţii să li le ia (citeşte Isaia 65:22). Asupritorului şi speculantului nu îi va fi permis să acţioneze. Condiţiile vor fi favorabile şi echitabile şi fiecare va avea o şansă cinstită. Sub guvernarea dreaptă a Marelui Teocrat, omul nu se va teme. „Ci fiecare va locui sub via şi sub smochinul lui şi nimeni nu-l va mai tulbura. Căci gura DOMNULUI oştirilor a vorbit”. - Mica 4:4.
    „Pământul”, aşa cum este folosit în Scripturi acest termen, reprezintă în mod simbolic organizaţia văzută a omenirii, sub Împărăţia lui Dumnezeu. Psalmul 85:11 vorbeşte despre acel timp: „adevărul răsare din pământ şi dreptatea priveşte de la înălţimea cerurilor”. Dumnezeu a făcut pământul pentru om (vezi Isaia 45:12, 18). Dumnezeu a pus electricitatea în pământ şi în jurul pământului, pentru beneficiul oamenilor cu bunăvoință. Puterea valurilor mării aparţine lui Iehova, pentru că „al Domnului este pământul şi tot ce este pe el”. (Ps. 24:1) Puterea valurilor oceanului va acţiona marile maşinării care pot fi inventate şi va produce electricitatea care va lumina toate locuinţele, va furniza căldura pentru toate casele şi va genera puterea pentru toate aparatele necesare în locuinţe şi în gospodării. Nimănui nu-i va fi permis să culeagă un profit egoist de aici, deoarece nimănui nu-i va fi permis să asuprească sau să rănească în toată acea Împărăţie sfântă. - Isaia 11:9.
    Toată bogăţia şi toată puterea din mâna Conducătorului Drept va fi folosită pentru bunăstarea generală. Atunci, nu va exista nici o sarcină grea aşezată asupra cuiva şi nu vor exista bărbaţi şi femei care să-şi caute serviciu, pentru a-şi câştiga pâinea. Guvernarea teocratică va continua o mare lucrare de reconstrucţie, pentru bunăstarea generală. Ea va restaura pustiurile şi va face ca locurile care erau pustii cândva să înflorească precum trandafirul şi să dea roade din abundenţă. Oamenii se vor simţi în siguranţă pe proprietatea lor, în viața lor şi în drepturile lor; şi toţi vor învăţa să facă ceea ce este drept. Isaia 65:23 ne spune: „nu vor munci degeaba şi nu vor naşte copii ca să-i vadă pierind”. Toţi se vor bucura de roadele muncii lor. Spinii şi mărăcinii au acoperit pământul mult timp şi au făcut dificil pentru om ca să obţină o recoltă bună din sol. Domnul va arăta omului cum să îndepărteze aceste piedici, pentru ca recolta lui să poată fi din abundenţă. Foametea a fost unul din marii duşmani ai omului sub guvernarea lui Satan peste om. Nu va mai exista foamete, atunci când guvernarea lui Iehova de sub conducerea lui Cristos va controla total pământul. Psalmul 67:6 prezice: „Pământul îşi dă roadele. Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne binecuvântează”.
    Condiţiile vor fi în întregime diferite, când Cel Drept va avea control total şi îl va exercita. Atunci, oamenii vor avea abundenţă şi se vor bucura. Aşa cum este afirmat în Proverbe 29:2: „când cel drept este în autoritate, poporul se bucură; dar când stăpâneşte cel rău, poporul geme”. Împreună cu producerea şi distribuirea hranei şi a îmbrăcămintei făcute în dreptate, oamenii vor fi mulţumiţi şi fericiţi. Isaia 25:6 anunţă: „DOMNUL oştirilor pregăteşte tuturor popoarelor pe muntele [guvernul] acesta, un ospăţ de bucate gustoase, …de bucate miezoase, pline de măduvă”.
    Sănătatea oamenilor este de foarte mare importanţă. Dacă toţi oamenii ar putea avea sănătate, aceasta ar fi un mare avantaj pentru ei. Guvernele prezente fac unii paşi pentru a proteja sănătatea populaţiei, dar făcând astfel, oamenii sunt exploataţi. Mulţi care pretind că slujesc bolnavului complotează, făcându-l bolnav chiar şi pe cel sănătos, pentru ca ei să poată culege câştig material din aceasta. Hrana este falsificată în aşa măsură, încât rezultă multe boli. Cu toate acestea, sub guvernarea dreaptă a Domnului, oamenii vor fi învăţaţi ce este bine să mănânce şi cum să mănânce; vor primi instrucţiuni sanitare potrivite, cum să doarmă şi să se instruiască şi nimănui nu-i va fi permis să înşele. Lor le va fi spus adevărul şi, ştiind că primesc adevărul, ei vor fi încurajaţi şi avantajaţi şi vor progresa rapid. Dumnezeu îl va vindeca pe cel bolnav, ca el să poată rămâne sănătos şi, conform lui Isaia 33:24, „locuitorul nu va mai spune, sunt bolnav”.
    Printre duşmanii de pe urma căruia omul a suferit atât de mult sunt: frauda, înşelăciunea, exploatarea, şantajul, jaful, războiul şi religia. Omul a suferit din mâinile escrocilor, asupritorilor şi religioşilor. El a suferit din cauza foametei, ciumei, bolii şi morţii. Pe toţi aceşti duşmani Dumnezeu îi va distruge prin Cristos, prin „actul Său ciudat” la Armaghedon şi prin acţiunea guvernului Său drept. Despre Regele lui Iehova, Isus Cristos, este scris: „căci El trebuie să domnească până va pune pe toţi duşmanii sub picioarele Sale. Duşmanul cel din urmă, care va fi nimicit, este moartea”. - 1Cor. 15:25, 26.
    Suferinţa şi durerea vor trece şi „nu va mai fi moarte” (vezi Apoc. 21:4-6). Oamenii vor afla că Dumnezeu, în bunătatea Sa iubitoare, le-a dăruit toate aceste beneficii. Cel credincios şi ascultător va avea putere, sănătate şi viaţă, în perfecţiunea lor. Ei vor locui pământul după chipul şi asemănarea Marelui lor Creator, iar rugăciunile lor de recunoştinţă vor fi înălţate totdeauna la El, prin Isus Cristos. Ei se vor bucura în Domnul Dumnezeu Iehova şi îşi vor exprima sentimentele inimilor către El. - Ps. 145:1-17.